Ansøgning om tilskud til pensionistforeninger og klubber 2018

Det er nu muligt at søge tilskud til pensionistforeninger og klubber for 2018. Ansøgningsfrist er fredag den 6. April 2018.


Ansøgningen om driftstilskud 2018 tildeles i forhold til antal medlemmer der modtager socialpension. Det maksimale tilskud er 25.000kr. De konkrete takster for tilskud kan findes i vejledningen (se nedenfor)

Vær opmærksom på at ansøgningen skal indeholde oplysninger om foreningens/klubbens generelle formål samt medlemsfortegnelse der indeholder fødselsdato for de der modtager social pension. Endvidere revideret regnskab for 2017 og foreningens budget og foreløbige program for 2018. Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at foreningen har et aktivt CVR. nr.

Vejledning om fornyelse af CVR.Nr. kan hentes her.

Ansøgning om tilskud til enkeltstående kulturelle aktiviteter 2018.

Pensionistforeninger og klubber, har mulighed for at søge tilskud til enkeltstående kulturelle formål. Der gives ikke tilskud til uspecificerede ansøgninger.

Ansøgningsskema og vejledning kan hentes her   

Ansøgningsskema sendes til sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk   eller,

Albertslund Kommune
Sundhed, Pleje & Omsorg
2620 Albertslund
Att. Tilskud til Pensionistforeninger/Klubber

Har du spørgsmål, så kontakt
Lone Kreutzmann
Mail: Lone.Kreutzmann@Albertslund.dk
Tlf.: 4368 6449