Toftens Pensionistklub

Formål er at arrangere underholdning og adspredelse for medlemmerne samt at yde råd og vejledning til medlemmerne ved henvendelse til offentlige institutioner, når sådan ønskes.


Foreningen stiftet: 1985.

Formål: Klubben er upolitisk. Dens formål er at arrangere underholdning og adspredelse for medlemmerne, samt at yde råd og vejledning til medlemmerne ved henvendelse til offentlige institutioner, når sådan ønskes.

Aktiviteter: Kaffe og hyggeligt samvær.

Aldersgrænse: Pensionister og alle over 60 år.

Mødetid og -sted: Tirsdag kl. 14.00-17.00 i Alrummet i Toften 233, 2620 Albertslund.

Kontaktperson: Kjeld Tranders, Roskildevej 235, 2. tv., 2620 Albertslund,
4276 1630 eller tranders@va-toften.dk.

Kontingent: 75 kr. om året.