Galgebakkens Pensionister

Formål er samvær og udflugter for pensionister og efterlønsmodtagere i Galgebakkens Beboerhus


Foreningen stiftet: 1975.

Formål: Samvær og udflugter.

Aldersgrænse: Pensionister og efterlønsmodtagere.

Mødetid og -sted: Torsdage kl. 13.00-16.00 i Galgebakkens Beboerhus

Indmeldelse og Henvendelser: På mødedagene eller til formanden Inge Wilken,

Tlf 4364 5747.

Kontingent: 100 kr. i kvartalet.