Ansøgning om tilskud til pensionistforeninger og klubber 2019

Det er nu muligt at søge tilskud til pensionistforeninger og klubber for 2019. Ansøgningsfrist er fredag den 5. April 2019.


Ansøgningen om driftstilskud 2019 tildeles i forhold til antal medlemmer der modtager socialpension. De konkrete takster for tilskud kan findes i vejledningen (se nedenfor)

Vær opmærksom på at ansøgningen skal indeholde oplysninger om foreningens/klubbens generelle formål samt medlemsfortegnelse der indeholder fødselsdato for de der modtager social pension. Endvidere revideret regnskab for 2018 og foreningens budget og foreløbige program for 2019. Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at foreningen har et aktivt CVR. nr.

Vejledning om fornyelse af CVR.Nr. kan hentes her.

Ansøgning om tilskud til enkeltstående kulturelle aktiviteter 2019.

Pensionistforeninger og klubber, har mulighed for at søge tilskud til enkeltstående kulturelle formål. Der gives ikke tilskud til uspecificerede ansøgninger.

Det maksimale tilskud er 25.000kr.

Ansøgningsskema og vejledning kan hentes her   

Ansøgningsskema sendes til sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Skriv Lone Kreutzmann i emnefelt eller,

Albertslund Kommune
Sundhed, Pleje & Omsorg
2620 Albertslund
Att. Lone Kreutzmann

Har du spørgsmål, så kontakt
Lone Kreutzmann


Mail: Lone.Kreutzmann@Albertslund.dk
Tlf.: 4368 6449