Ansøgning om tilskud til pensionistforeninger og klubber 2020

Det er nu muligt at søge tilskud til pensionistforeninger og klubber for 2020. Ansøgningsfrist er søndag den 31. maj 2020.


Ansøgningen om driftstilskud 2020 tildeles i forhold til antal medlemmer der modtager social pension. De konkrete takster for tilskud kan findes i vejledningen (se nedenfor)

Vær opmærksom på at ansøgningen skal indeholde oplysninger om foreningens/klubbens generelle formål samt medlems-fortegnelse der indeholder fødselsdato for de der modtager social pension. Endvidere revideret regnskab for 2019 og foreningens budget og foreløbige program for 2020. Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at foreningen har et aktivt CVR. nr. 

Ansøgning om tilskud til enkeltstående kulturelle aktiviteter 2020.

Pensionistforeninger og klubber, har mulighed for at søge tilskud til enkeltstående kulturelle formål. Der gives ikke tilskud til uspecificerede ansøgninger.

Det maksimale tilskud er 25.000 kr.

Ansøgningsskema og vejledning kan hentes her   

Ansøgningsskema sendes til sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Skriv Lone Kreutzmann i emnefelt eller,

Albertslund Kommune
Sundhed, Pleje & Omsorg
2620 Albertslund
Att. Lone Kreutzmann

Har du spørgsmål, så kontakt
Lone Kreutzmann


Mail: Lone.Kreutzmann@Albertslund.dk
Tlf.: 4368 6449