Damgårdshave

Aktivitetscentret Damgårdshave på Damgårdsvej 12 er et brugerstyret aktivitetshus for ældre, der er fyldt 55 år og bor i Albertslund


På Damgårdshave kan man deltage i mange aktiviteter, og nye aktiviteter kan etableres, hvis der er ønske om det. Centret styres af en repræsentant fra hver aktivitet, der danner et brugerråd. Brugerrådet har nedsat et forretningsudvalg, der varetager den daglige drift.

Centret er normalt åbent mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00. Aften og weekend efter behov.

Det er gratis at komme i centret. Aktiviteter, der drives af oplysningsforbundene, skal der dog betales for efter gældende regler.

Mere infornmation i kontortiden man-tor kl. 11.30 - 13.00 på telefonnummer 4364 9822

Læs mere damgaardshave.dk.