Vand, varme og renovation

Takster i Albertslund kommune for 2017. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten.


VAND, VARME OG RENOVATION

 
   

Vand / spildevand (inkl. moms) Trappemodel

 

Vandafgift pr. m3

27

Vandafledningsbidrag pr. m3

35

   
   

Varme (inkl. moms)

 

Salg af varme, pr. MWh.

495,95

Salg af varme, pr. M3

7,79

   

Prisloft kr./MWh

767,91

Prisgulv kr./MWh

567,59

   

Målerafgift, pr. år

783,16

Fast takst pr. m²

18,00

   

Tilslutningsafgift pr. m² (kun ved nytilslutning)

42,83

Alt ledningsarbejde på privat grund er efter faktiske udgifter.

 
   

Gebyr for genåbning af varmetilførsel:

 

Almindelig genåbning

312,50

Genåbning ved installation af stopbrik

562,50

   
   

KOMMUNALE TØMNINGSORDNINGER

 

Tømning af septitank pr. husstand, inkl. moms

687,50

   
   

RENOVATION OG GENBRUG

 

Gebyrerne er inkl. Moms. medmindre andet er angivet

Her er kun angivet de gebyrer, der umiddelbart er mest relevante for de enkelte boligområder.

   

Renovationsordninger

 

Årligt gebyr pr. deltagende husstand

 
   

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - excl. storskrald/haveaffald

2.240,00

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - incl. storskrald/have (villaer)

2.709,00

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - incl. storskrald/have (central plads)

2.538,00

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - incl. miljøstation

2578,00

   

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - excl. storskrald/haveaffald

2.882,00

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - incl. storskrald/have (villaer)

3.251,00

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - incl. storskrald/have (central plads)

3.056,00

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - incl. miljøstation

3.120,00

   

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - excl. storskrald/haveaffald

3.360,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. storskrald/have (villaer)

3.729,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. storskrald/have (central plads)

3.534,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. Miljøstation

3.598,00

   

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - excl. storskrald/haveaffald

2.103,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. storskrald/have (villaer)

2.472,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. storskrald/have (central plads)

2.310,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. Miljøstation

2.341,00

   

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - excl. storskrald/haveaffald

2.101,00

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - incl. storskrald/have (villaer)

2.373,00

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - incl. storskrald/have (central plads)

2.299,00

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - incl. Miljøstation

2.339,00

   

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - excl. storskrald/haveaffald

2.101,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - incl. storskrald/have (villaer)

2.470,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - incl. storskrald/have (central plads)

2.299,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - incl. Miljøstation

2.339,00

 

Storskrald/haveaffald

 

Storskrald/haveaffald (villaer)

369,00

Storskrald/haveaffald (central plads)

198,00

Storskrald/haveaffald ved miljøstation

238,00

   

Fælles formål (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Fælles formål, husholdninger

827,00

Kommunale enheder, med storskrald, uden haveaffald

579,00

Kommunale enheder, med storskrald, med haveaffald

703,00

Faste omkostninger erhverv, dagrenovation

 

Administrationgebyr pr. time

625,00

Fejlsorteringsgebyr

625,00

   

Rest/Mad (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Alle husstande:

 

Ordning for bioposer og køkkenspande

63,00

Villaer:

 

Afstandstillæg, 26 tømninger 

133,00

Afstandstillæg, 52 tømninger

266,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Restaffald, miljøspot

375,00

Madaffald, Affaldsø

175,00

Vask af beholdere, Affaldsø

2,00

Sæk, Rest, 125 liter, 1 tømning (label)

23,00

   

Rest/mad (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Sæk, Dag, 125 liter, hver uge - gammelordning

1.119,00

Sæk, Rest, 125 liter, 2. uge

600,00

Sæk, Mad, 50 l, 2. uge

497,00

Sæk , Mad, 50 l: Sommertillæg

134,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, 2. uge

707,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, Sommer tillæg

112,00

Vask af beholdere til mad, 1 vask om året

38,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Rest, 660 liter, hver uge 

2.648,00

Minicontainer, Mad, 440 liter, hver uge

3.548,00

Nedgravet cont., Rest, 5 m3, 12 dage (45)

12.331,00

Nedgravet cont., Mad, 1,3 m3, 2. uge (45)

8.529,00

   

Rest- og madaffald (årligt gebyr) - pr. materiel - vægtbaseret

 

Komprimatorcontainer, Rest, 2. uge

19.408,00

   

Pap (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Bundtet pap (Villaer), 14. dag, skal bestilles

38,00

Bundtet pap (central plads)

 38,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Pap, Affaldsø

13,00

   

Pap (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

 

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Pap, 660 liter, 2. uge 

295,00

Nedgravet cont., pap, 3 m3, hver 4. uge 

1.534,00

   

Papir (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

G/F områder med affaldsøer:

 

Papir, Affaldsø

-75,00

   

Papir (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Papir, 40 liter, 2. uge

140,00

Beholder, Papir, 240 liter, (Halvdel af to-delt) - 40 %, 3. uge

68,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Papir, 660 liter, hver uge (45)

-4.398,00

Nedgravet cont., Papir, 2,5 m3, 10. uge (45)

-3.343,00

   

Glas (årligt gebyr) pr. deltagende husstand:

 

G/F områder med affaldsøer:

 

Glas, Affaldsø

25,00

   

Glas (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Glas, 40 liter, 3. uge

168,00

Beholder, Glas, 240 liter, (Halvdel af to-delt) - 60 %, 8. uge

70,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Glas, 660 liter, 6. uge (25)

630,00

Nedgravet cont., Glas, 1,6 m3, 8. uge (45)

1.890,00

   

Have (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Småt haveaffald (Villaer) - Bestillingsordning

88,00

Stort haveaffald - grab (Villaer) - Bestillingsordning

153,00

G/F områder med miljøstationer:

 

Småt haveaffald, bestilling, parkeringsplads

54,00

Stort haveaffald, bestilling, parkeringsplads

63,00

Haveaffald (Grab Boligsel + Ophalere)

38,00

   

Have, engangsbestillinger - volumenbaseret

 

Villaer:

 

Afhentning småt haveaffald, 1 afhentning

254,00

Grabning, Haveaffald, Villa, 1 afhentning

349,00

Grabning, Haveaffald, G/F mængder, 1 tømning

1.579,00

   

Genbrugsstationen (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

 

Genbrugsstationen

594,00

   

Genbrugsstationen, Erhverv

 

Betaling pr. besøg

 

Personbil

100,00

Kassebil

150,00

Ladvognn

200,00

 

Priserne er ex .moms

Personbil

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

5.500,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

3.000,00

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

800,00

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

3.200,00

 

Priserne er ex .moms

Kassebil:

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

8.700,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

4.800,00

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

5.900,00

 

Priserne er ex .moms

Ladvogn:

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

13.500,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

7.400,00

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

11.400,00

 

Priserne er ex .moms

   

Farligt affald for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

40,00

 

Prisern er ex .moms

Farligt affald (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

 

Farligt affald

0,00

   

Storskrald (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Storskrald (Villaer), Bestilling

129,00

Storskrald (Villaer), Bestilling, Parkeringsplads

81,00

G/F områder med miljøstationer:

 

Storskrald, Miljøstation (B - ordning) Ny ordning

200,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Plast, Affaldsø

69,00

Metal, Affaldsø

-6,00

   

Miljøstationer:

 

Tømn. af pallerammer/EE-affald (Miljøstationer)

28,00

Afhentning af hvidevarer (Miljøstationer)

14,00

   

Storskrald (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Metal, 40 liter, 3. uge

134,00

Kassette, Plast, 40 liter, 2. uge

249,00

Beholder, 240 liter, Metal (Halvdel af to-delt) - 40 %, 8. uge

36,00

Beholder, 240 liter, Plast (Halvdel af to-delt) - 60 %, 3. uge

175,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Plast, 660 liter, hver uge 

2.252,00

Minicontainer, Metal, 660 liter, 4. uge 

-778,00

Nedgravet cont., Plast, 1,6 m3, 4. uge 

3.545,00

Nedgravet cont., Metal, 1,6 m3, 10. uge

-158,00

   
   

Storskrald, engangsbestillinger - volumenbaseret

 

Villaer:

 

Storskrald (Villaer), 1 afhentning

249,00

Villaer og miljøstationer:

 
   

Leasing 1 stk. to-delt beholder

75,00

Leasing 3 stk. to-delte beholdere i ordning 2

225,00

Leasing 1 stk. minicontainer

188,00

   

Gebyr for farligt affald fra erhverv

 

Erhvervsaffaldsgebyret

2.146,00