Vand, varme og renovation

Takster i Albertslund kommune for 2016. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten.


VAND, VARME OG RENOVATION

 
   

Vand / spildevand (inkl. moms) Trappemodel

 

Vandafgift pr. m3

21,08

Vandafledningsbidrag pr. m3

39,44

   
   

Varme (inkl. moms)

 

Salg af varme, pr. MWh.

488,78

Salg af varme, pr. M3

7,79

   

Prisloft kr./MWh

752,11

Prisgulv kr./MWh

555,91

   

Målerafgift, pr. år

811,98

Fast takst pr. m²

25,29

   

Tilslutningsafgift pr. m² (kun ved nytilslutning)

42,83

Alt ledningsarbejde på privat grund er efter faktiske udgifter.

 
   

Gebyr for genåbning af varmetilførsel:

 

Almindelig genåbning

312,50

Genåbning ved installation af stopbrik

562,50

   
   

KOMMUNALE TØMNINGSORDNINGER

 

Tømning af septitank pr. husstand, inkl. moms

687,50

   
   

RENOVATION OG GENBRUG

 

Gebyrerne er inkl. Moms. medmindre andet er angivet

Her er kun angivet de gebyrer, der umiddelbart er mest relevante for de enkelte boligområder.

   

Renovationsordninger

 

Årligt gebyr pr. deltagende husstand

 
   

A-ordning - Gamle Parcelhusordning

4.129,00

B-ordning - Gamle Stativordning

3.545,00

C-ordning - Gamle Containerordning

2.603,00

Terminalpunkt - Gamle D - ordning

1.866,00

   

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - excl. storskrald/haveaffald

2.398,00

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - incl. storskrald/have (villaer)

2.807,00

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - incl. miljøstation

2.680,00

   

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - excl. storskrald/haveaffald

2.950,00

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - incl. storskrald/have (villaer)

3.359,00

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - incl. miljøstation

3.232,00

   

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - excl. storskrald/haveaffald

3.422,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. storskrald/have (villaer)

3.831,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. Miljøstation

3.704,00

   

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - excl. storskrald/haveaffald

2.039,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. storskrald/have (villaer)

2.448,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. Miljøstation

2.321,00

   

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - excl. storskrald/haveaffald

2.033,00

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - incl. storskrald/have (villaer)

2.442,00

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - incl. Miljøstation

2.314,00

   

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - excl. storskrald/haveaffald

2.031,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - incl. storskrald/have (villaer)

2.440,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - incl. Miljøstation

2.312,00

 

Storskrald/haveaffald

 

Storskrald/haveaffald (villaer)

409,00

Storskrald/haveaffald ved miljøstation

281,00

   

Fælles formål (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Fælles formål, husholdninger

847,00

Kommunale enheder, uden storskrald, uden haveaffald

424,00

Kommunale enheder, med storskrald, uden haveaffald

460,00

Kommunale enheder, med storskrald, med haveaffald

559,00

Faste omkostninger erhverv, dagrenovation

 

Administrationgebyr for særlige ydelser

500,00

Fejlsorteringsgebyr

625,00

   

Rest/Mad (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Alle husstande:

 

Ordning for bioposer og køkkenspande

63,00

Villaer:

 

Afstandsgebyr: 10 - 20 meter

93,00

Afstandsgebyr: over 20 meter

185,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Restaffald, miljøspot

350,00

Madaffald, Affaldsø

175,00

Vask af beholdere, Affaldsø

7,00

   

Rest/mad (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Sæk, Dag, 125 liter, hver uge - gammelordning

1.273,00

Sæk, Rest, 125 liter, 2. uge

598,00

Sæk, Mad, 50 l, 2. uge

495,00

Sæk , Mad, 50 l: Sommertillæg

133,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, 2. uge

732,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, Sommer tillæg

118,00

Beholder, Rest, 120 liter, 2. uge (ekstra)

596,00

Beholder, Mad, 120 liter, 2. uge (ekstra)

820,00

Vask af beholdere til mad, 1 vask om året

83,00

Affaldsøer:

 

Beholder, Rest, 240 liter, hver uge

1.708,00

Beholder, Rest, 360 liter, hver uge

2.088,00

Minicontainer, Rest, 660 liter, hver uge (25)

2.718,00

Minicontainer, Mad, 440 liter, hver uge (45)

3.804,00

Nedgravet cont., Rest, 3 m3, 2. uge (25)

8.523,00

Nedgravet cont., Rest, 5 m3, 12 dage (45)

13.678,00

Nedgravet cont., Mad, 0,75 m3, 2. uge (25)

6.147,00

Nedgravet cont., Mad, 1,3 m3, 2. uge (45)

7.889,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, 2. uge

732,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, Sommer tillæg

118,00

Vask af beholdere til mad, 1 vask om året

83,00

   

Rest- og madaffald (årligt gebyr) - pr. materiel - vægtbaseret

 

Komprimatorcontainer, Rest, 2. uge

19.408,00

   

Pap (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Bundtet pap - Gammel ordning

64,00

Bundtet pap (Villaer), 14. dag, skal bestilles

38,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Pap, Affaldsø

9,00

   

Pap (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Pap, 40 liter, 3. uge

161,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Pap, 660 liter, 4. uge (25)

225,00

Minicontainer, Pap, 660 liter, 2. uge (45)

450,00

Nedgravet cont., pap, 2,5 m3, hver 16. uge (25)

332,00

Nedgravet cont., pap, 3 m3, hver 10. uge (45)

486,00

   

Papir (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

G/F områder med affaldsøer:

 

Papir, Affaldsø

-100,00

   

Papir (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Papir, 40 liter, 2. uge

165,00

Beholder, Papir, 240 liter, (Halvdel af to-delt) - 40 %, 3. uge

62,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Papir, 660 liter, 2. uge (25)

-2.281,00

Minicontainer, Papir, 660 liter, hver uge (45)

-4.562,00

Nedgravet cont., Papir, 2,5 m3, 20. uge (25)

-1.736,00

Nedgravet cont., Papir, 2,5 m3, 10. uge (45)

-3.471,00

   

Glas (årligt gebyr) pr. deltagende husstand:

 

G/F områder med affaldsøer:

 

Glas, Affaldsø

25,00

   

Glas (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Glas, 40 liter, 2. uge - gammel ordning

260,00

Kassette, Glas, 40 liter, 3. uge

176,00

Beholder, Glas, 240 liter, (Halvdel af to-delt) - 60 %, 8. uge

70,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Glas, 660 liter, 6. uge (25)

474,00

Minicontainer, Glas, 660 liter, 3. uge (45)

947,00

Nedgravet cont., Glas, 1,6 m3, 16. uge (25)

738,00

Nedgravet cont., Glas, 1,6 m3, 8. uge (45)

1.476,00

   

Have (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Småt haveaffald (Villaer) - gammel ordning

299,00

Småt haveaffald (Villaer) - Bestillingsordning

130,00

Stort haveaffald - grab (Villaer) - gammel ordning

167,00

Stort haveaffald - grab (Villaer) - Bestillingsordning

125,00

G/F områder med miljøstationer:

 

Småt haveaffald, bestilling, parkeringsplads

65,00

Stort haveaffald, bestilling, parkeringsplads

62,00

Haveaffald (Grab Boligsel + Ophalere) - gammel ordning

48,00

Haveaffald (Grab Boligsel + Ophalere)

44,00

   

Have, engangsbestillinger - volumenbaseret

 

Villaer:

 

Afhentning småt haveaffald, 1 afhentning

264,00

Grabning, Haveaffald, Villa, 1 afhentning

344,00

Grabning, Haveaffald, G/F mængder, 1 tømning

1.523,00

   

Genbrugsstationen (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

 

Genbrugsstationen

596,00

   

Genbrugsstationen, Erhverv

 

Betaling pr. besøg

 

Personbil

100,00

Kassebil

150,00

Ladvognn

200,00

 

Priserne er ex .moms

Personbil

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

5.500,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

3.000,00

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

800,00

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

3.200,00

 

Priserne er ex .moms

Kassebil:

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

8.700,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

4.800,00

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

5.900,00

 

Priserne er ex .moms

Ladvogn:

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

13.500,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

7.400,00

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

11.400,00

 

Priserne er ex .moms

   

Farligt affald for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

40,00

 

Prisern er ex .moms

Farligt affald (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

 

Farligt affald

31,00

   

Storskrald (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Storskrald (Villaer), Gammel ordning

427,00

Storskrald (Villaer), Bestilling

154,00

Storskrald (Villaer), Bestilling, Parkeringsplads

77,00

G/F områder med miljøstationer:

 

Storskrald, Miljøstation (B - ordning) Gammel ordning

262,00

Storskrald, Miljøstation (B - ordning) Ny ordning

238,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Plast, Affaldsø

50,00

Metal, Affaldsø

-13,00

   

Miljøstationer:

 

Plastsække, Miljøstationer, Gammel ordning

13,00

Tømn. af pallerammer/EE-affald (Miljøstationer)

37,00

Afhentning af hvidevarer (Miljøstationer)

16,00

   

Storskrald (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Metal, 40 liter, 3. uge

147,00

Kassette, Plast, 40 liter, 2. uge

265,00

Beholder, 240 liter, Metal (Halvdel af to-delt) - 40 %, 8. uge

40,00

Beholder, 240 liter, Plast (Halvdel af to-delt) - 60 %, 3. uge

163,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Plast, 660 liter, 2. uge (25)

1.117,00

Minicontainer, Plast, 660 liter, hver uge (45)

2.234,00

Minicontainer, Metal, 660 liter, 8. uge (25)

-352,00

Minicontainer, Metal, 660 liter, 4. uge (45)

-704,00

Nedgravet cont., Plast, 1,6 m3, 6. uge (25)

1.690,00

Nedgravet cont., Plast, 3,3 m3, 7. uge (45)

1.843,00

Nedgravet cont., Metal, 1,6 m3, 10. uge (25)

-143,00

Nedgravet cont., Metal, 1,6 m3, 10. uge (45)

-286,00

   
   

Storskrald, engangsbestillinger - volumenbaseret

 

Villaer:

 

Storskrald (Villaer), 1 afhentning

291,00

Villaer og miljøstationer:

 

Storskrald med grab, 50 husstande, 1 afhentning

3.320,00

Storskrald med grab, 100 husstande, 1 afhentning

6.639,00

   

Leasing 1 stk. to-delt beholder

75,00

Leasing 3 stk. to-delte beholdere i ordning 2

225,00

Leasing 1 stk. minicontainer

188,00

   

Gebyr for farligt affald fra erhverv

 

Erhvervsaffaldsgebyret

2.211,00