Kultur

Takster i Albertslund kommune for 2016. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten.


Albertslund Ridecenter

 

Småbørnsridning (3-6 år) – pr. mdr.

320,00

   

Ridehold

 

Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.

385,00

Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.

450,00

Voksne alle kommuner (fra 18 år***) – pr. mdr.

520,00

   

Springhold

 

Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.

420,00

Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.

450,00

Voksne – pr. mdr.

565,00

   

Handicapridning

 

Hold m. instruktør

1.265,00

Brøndagerskolen – pr. mdr.

800,00

   

Hestepension

 

Hest – pr. mdr.

3.500,00

Pony – pr. mdr.

3.300,00

   

Ridehuskort for ikke-pensionærer – pr. mdr.

460,00

   
   

Lokaleudlån på skoler, Kongsholmcenteret og idrætsanlæg

 
   

Udlån til folkeoplysning, idræts- og motionsaktiviteter

 

Alle ugedage

Gratis

   

Udlån til foreningsformål

 

Mandag-fredag (8-22)

Gratis

   

Udlån til kommercielle formål

 

Alle dage pr. påbegyndt time

175,00

Betaling for aflysning mindre end 14 dage før arrangementet

690,00

   

Udlån af Roskilde Kro til private fester

 

Leje af lokale

1.415,00

Pr. påbegyndt time

115,00

Lørdag-søndag og efter kl. 22 på hverdage pr. påbegyndt time

135,00

Betaling ved aflysning mindre end 14 dage før arrangementet

730,00

   

Udlån af Kongsholmcentrets festsal til private fester

 

Leje af salen

1.415,00

Pr. påbegyndt time

225,00

Betaling v/aflysning under 14 dage før arrangementets afholdelse

690,00

 

 

1/8 2015

1/8 2016

 

Albertslund Musikskole

- 30/6 2016

- 30/6 2017

 

   

Musikalsk legestue pr. hold/år

5.450,00

5.550,00

Hold pr. elev/md

125,00

130,00

Individuel undervisning:

   

- u/25 år pr. elev/md

215,00

220,00

- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.

320,00

325,00

- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.

430,00

440,00

- o/25 år pr. elev/md

830,00

845,00

Gebyr kor og orkester pr. elev/år

280,00

285,00

Udenbys elever undervisning:

   

Orkesterspil

125,00

130,00

- u/25 år pr. elev/md

430,00

440,00

- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.

645,00

655,00

- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.

860,00

875,00

- o/25 år pr. elev/md

830,00

845,00

Leje af musikinstrumenter/år

415,00

420,00

Salg af musikinstrumenter:

Prisen fastsættes af fagmand

 

1/8 2015

1/8 2016

Billedskolen

- 30/6 2016

- 30/6 2017

     

Undervisning, Albertslund-børn

196,00

200,00

Undervisning, udenbys børn

391,00

400,00

Undervisning, Albertslund-voksne

310,00

315,00

Undervisning, udenbys voksne

620,00

630,00

Biblioteket, overdagspenge voksne:

 

1. uge efter afleveringsdatoen

20,00

2. uge efter afleveringsdatoen

30,00

3. uge efter afleveringsdatoen

40,00

4. uge efter afleveringsdatoen

50,00

5. uge efter afleveringsdatoen

60,00

6. uge efter afleveringsdatoen

75,00

7. uge efter afleveringsdatoen

100,00

   

Overdagspenge opkræves pr. udlånsdato og ikke pr. enhed.

 

Der opkræves ikke overdagspenge for børn under 14 år.

 
   

Gebyr for regning:

 

Voksne

200,00

Børn

50,00

Inkassosager

210,00

   

Salg

 

Bogsalg, pris pr. materialeenhed

10,00

Børneplakater pr. stk.

25-100

USB-nøgler, pr. stk.

80,00

   

Fotokopiering

 

Pr. kopi A4

2,00

Pr. kopi A3

4,00

Pr. kopi (farve A4)

2,00

Pr. kopi (farve A3)

4,00

Pr. kopi A4 på overhead transparent

5,00

Udskrifter fra internettet

2,00

   

Telefax

 

Til Danmark: 1. side

15,00

Til Danmark: efterfølgende sider

2,00

Til øvrige Europa: 1. side

15,00

Til øvrige Europa: efterfølgende sider

5,00

Til lande udenfor Europa: 1. side

25,00

Til lande udenfor Europa: efterfølgende sider

10,00

   

Arrangementer

 

For voksne - max. pris

125,00

For børn, store forestillinger - max. pris

30,00

   

Dyregården Toftegård

 

Det er gratis for alle individuelt at besøge gården.

 
   

Hestevognstur for Albertlund borgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn

580,00

Hestevognstur for udenbysborgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn

715,00

Over 20/25 personer, Albertslund borgere pr. person

25,00

Over 20/25 personer, udenbysborgere pr. person

30,00