Ejendomme

Takster i Albertslund kommune for 2016. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten.


 

 

EJENDOMME

 
   

Byggesagsgebyrer

 
   

En ændring i byggeloven medfører at byggesagsgebyret fra 2015 skal

 

opkræves efter tidsforbrug. Pris pr. time

600,00

   

Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, garager,

 

udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil (bygninger omfattet af

 

bygningsreglementets kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og kap. 1.5, stk. 1-3

 

For disse sager er der vedtaget et fast gebyr per sag/afgørelse

920,00

   
   

Rottebekæmpelse

 

Gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale

 

rottebekæmpelse. Promillesatsen af ejendomsværdien udgør

0,02