Andre Gebyrer

Takster i Albertslund kommune for 2016. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten.


 

ANDRE GEBYRER

 
 Nedenstående takster er fastsat af Staten  

 

 
   

Vielser (hvor ingen af parterne er bosat i Danmark)

*500,00

   

Gebyr for behandling af sag i Huslejenævnet

*300,00

Gebyr for behandling af sag i Beboerklagenævnet

*141,00

Sundhedskort

*190,00

Folkeregisteroplysninger

*75,00

Identitetskort til unge over 16 år

*150,00

Pas 0-12 år

*115,00

Pas 12-18 år

*141,00

Pas 18-65 år (inkl. 26 kr til fingeraftryk)

*626,00

Pas +66 (inkl. 26 kr til fingeraftryk)

*376,00

Nyt kørekort eller ændringer

*280,00

Ombytning af kørekort

*280,00

Fornyelse kørekort før 70 år gruppe 1

*120,00

Fornyelse kørekort før 70 år gruppe 2

*160,00

Nyt kørekort til over 70 årige

*50,00

Internationalt kørekort

*25,00

Midlertidigt kørekort

*0,00

Erhvervskørekort

*280,00

Tidsbegrænset erhvervskørekort

*120,00

Teori og køreprøve

*600,00

Kontrollerede køreprøver

*890,00

Køreprøve stor motorcykel og anhænger

*280,00

Kørekort erhvervskørekort

*600,00

Kørelærerprøve

*340,00

Kørelærerprøve kategori A og B

*460,00

Betaling for omsorgstandpleje/pr. år

      *485,00

   

Rykkerbreve

 

Krav, der er tillagt udpantningsret efter den kommunale gebyr- og rentelov

*250,00

For restancer på 500 kr. og derunder opkræves dog

*100,00

Civilretlige krav

*100,00

   
   
   
   

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal opkræves gebyrer for følgende ydelser, selv om loven giver mulighed for det:

   

- Anvisning af lokaler og udendørsanlæg i forbindelse med

 

virksomhed efter Folkeoplysningsloven

 

- Aktindsigt 2. gang

 

- Fotokopiering af data fra offentlige registre efter persondataloven

 

- Udlevering (videregivelse) af oplysninger til private efter persondataloven