Takster 2016

Takster i Albertslund kommune for 2016. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten.


 

Dagpleje 0 -2 år og 9 mrd.

3.004,00

Børn 0 -2 år og 9 mrd.

3.366,00

Børn 2 år og 10 mdr - 5/6 år

1.966,00

SFO

1.498,00

Fritidsklub

470,00

Juniorklub

280,00

Ungdomsklub

70,00

Ungdomsklub i Albertslund Motorsportcenter

180,00

   

Alle priser er pr. måned.

 

Hvis man har mere end ét barn i daginstitution, beregnes der søskenderabat. Det betyder, at der skal betales fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de næste pladser. Reglen gælder ikke for pladser i fritidsklub og betaling for hobbymaterialer i klubber: 50% af materialeprisen. Ungdomsklub her betales altid fuld takst.

Albertslund Ridecenter

 

Småbørnsridning (3-6 år) – pr. mdr.

320,00

   

Ridehold

 

Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.

385,00

Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.

450,00

Voksne alle kommuner (fra 18 år***) – pr. mdr.

520,00

   

Springhold

 

Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.

420,00

Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.

450,00

Voksne – pr. mdr.

565,00

   

Handicapridning

 

Hold m. instruktør

1.265,00

Brøndagerskolen – pr. mdr.

800,00

   

Hestepension

 

Hest – pr. mdr.

3.500,00

Pony – pr. mdr.

3.300,00

   

Ridehuskort for ikke-pensionærer – pr. mdr.

460,00

   
   

Lokaleudlån på skoler, Kongsholmcenteret og idrætsanlæg

 
   

Udlån til folkeoplysning, idræts- og motionsaktiviteter

 

Alle ugedage

Gratis

   

Udlån til foreningsformål

 

Mandag-fredag (8-22)

Gratis

   

Udlån til kommercielle formål

 

Alle dage pr. påbegyndt time

175,00

Betaling for aflysning mindre end 14 dage før arrangementet

690,00

   

Udlån af Roskilde Kro til private fester

 

Leje af lokale

1.415,00

Pr. påbegyndt time

115,00

Lørdag-søndag og efter kl. 22 på hverdage pr. påbegyndt time

135,00

Betaling ved aflysning mindre end 14 dage før arrangementet

730,00

   

Udlån af Kongsholmcentrets festsal til private fester

 

Leje af salen

1.415,00

Pr. påbegyndt time

225,00

Betaling v/aflysning under 14 dage før arrangementets afholdelse

690,00

 

 

1/8 2015

1/8 2016

 

Albertslund Musikskole

- 30/6 2016

- 30/6 2017

 

   

Musikalsk legestue pr. hold/år

5.450,00

5.550,00

Hold pr. elev/md

125,00

130,00

Individuel undervisning:

   

- u/25 år pr. elev/md

215,00

220,00

- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.

320,00

325,00

- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.

430,00

440,00

- o/25 år pr. elev/md

830,00

845,00

Gebyr kor og orkester pr. elev/år

280,00

285,00

Udenbys elever undervisning:

   

Orkesterspil

125,00

130,00

- u/25 år pr. elev/md

430,00

440,00

- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.

645,00

655,00

- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.

860,00

875,00

- o/25 år pr. elev/md

830,00

845,00

Leje af musikinstrumenter/år

415,00

420,00

Salg af musikinstrumenter:

Prisen fastsættes af fagmand

 

1/8 2015

1/8 2016

Billedskolen

- 30/6 2016

- 30/6 2017

     

Undervisning, Albertslund-børn

196,00

200,00

Undervisning, udenbys børn

391,00

400,00

Undervisning, Albertslund-voksne

310,00

315,00

Undervisning, udenbys voksne

620,00

630,00

Biblioteket, overdagspenge voksne:

 

1. uge efter afleveringsdatoen

20,00

2. uge efter afleveringsdatoen

30,00

3. uge efter afleveringsdatoen

40,00

4. uge efter afleveringsdatoen

50,00

5. uge efter afleveringsdatoen

60,00

6. uge efter afleveringsdatoen

75,00

7. uge efter afleveringsdatoen

100,00

   

Overdagspenge opkræves pr. udlånsdato og ikke pr. enhed.

 

Der opkræves ikke overdagspenge for børn under 14 år.

 
   

Gebyr for regning:

 

Voksne

200,00

Børn

50,00

Inkassosager

210,00

   

Salg

 

Bogsalg, pris pr. materialeenhed

10,00

Børneplakater pr. stk.

25-100

USB-nøgler, pr. stk.

80,00

   

Fotokopiering

 

Pr. kopi A4

2,00

Pr. kopi A3

4,00

Pr. kopi (farve A4)

2,00

Pr. kopi (farve A3)

4,00

Pr. kopi A4 på overhead transparent

5,00

Udskrifter fra internettet

2,00

   

Telefax

 

Til Danmark: 1. side

15,00

Til Danmark: efterfølgende sider

2,00

Til øvrige Europa: 1. side

15,00

Til øvrige Europa: efterfølgende sider

5,00

Til lande udenfor Europa: 1. side

25,00

Til lande udenfor Europa: efterfølgende sider

10,00

   

Arrangementer

 

For voksne - max. pris

125,00

For børn, store forestillinger - max. pris

30,00

   

Dyregården Toftegård

 

Det er gratis for alle individuelt at besøge gården.

 
   

Hestevognstur for Albertlund borgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn

580,00

Hestevognstur for udenbysborgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn

715,00

Over 20/25 personer, Albertslund borgere pr. person

25,00

Over 20/25 personer, udenbysborgere pr. person

30,00

 

SVØMMEHALLER, FITNESSCENTER OG FRILUFTSBADET BADESØEN

 
   

Svømmehaller

 

Enkeltbesøg, børn (0-15 år)

30,00

10 rabatbilletter, børn (0-15 år)

200,00

Familiebillet (2 voksne + 2 børn)

110,00

Årskort, voksne, inkl. adgang til fitnesscenter hverdage indtil 15.00 og weekend indtil kl. 10.00

1.750,00

   

Svømmehaller og Fitnesscenter

 

Enkeltbesøg, voksne

45,00

Enkeltbesøg, folke- og førtidspensionister +)

 

35,00

Prøvetime (45 min)

65,00

10 rabatbilletter, voksne

350,00

3 måneders adgangskort, voksne

775,00

Årskort, voksne, hverdage indtil kl. 08.00, weekend indtil kl. 10.00

1.200,00

Årskort, folke- eller førtidspensionister +)

1.750,00

Årskort, folke- eller førtidspensionister, hverdage indtil kl. 15.00, weekend indtil kl. 10.00)

900,00

   

Badesøen

 

Enkeltbesøg, børn

35,00

Enkeltbesøg, voksne

55,00

Enkeltbesøg, folke- eller førtidspensionister +)

45,00

10 rabatbilletter, børn

250,00

10 rabatbilletter, voksne

450,00

Sæsonkort, børn

350,00

Sæsonkort, voksne

565,00

Sæsonkort, folke- eller førpensionister +)

400,00

Årskort, voksne, inkl. adgang til fitnesscenter hverdage indtil 08.00 og weekend indtil kl. 10.00

1.750,00

Årskort, voksne, hverdage indtil kl.15.00, weekend indtil kl.10.00

1.200,00

Årskort, folke- eller førtidspensionister +)

1.750,00

Årskort, folke- eller førtidspensionister, hverdage indtil kl. 15.00, weekend indtil kl. 10.00)

900,00

   

Generelt for Svømmehaller, Fitness og Badesøen:

Taksterne for folke- og førtidspensionister gælder for pensionister, bosiddende i

Albertslund Kommune. Øvrige pensionister betaler almindelig voksentakst.

 

SERVICE TIL PENSIONISTER

 
   

Servicetaksterne er omfattet af et loft for takster på sundhedsområdet. Loftet er ikke udmeldt endnu.

Når loftet kendes kan taksterne evt. blive reguleret i overensstemmelse hermed.

Madudbringning til pensionister pr. måltid:

 

Alm. hovedmåltid med udbringning 1)

49,00

Diæt- og specialkosthovedmåltid med udbringning 1)

49,00

Alm. hovedmåltid uden udbringning 1)

49,00

Diæt- og specialkosthovedmåltid uden udbringning 1)

49,00

1) Taksten hæves uden yderligere politisk behandling til den statsfastlagte maksimale takst såfremt de private leverandører hæver prisen.

Det statsfastlagte maks. er i 2016 på 51 kr.

 

Tøjvask til pensionister pr. måned:

 

Vask hver anden uge

235,00

Vask 1 gang om måneden

123,00

   

Sundhedshuset plejehjem

 

Morgenmad pr. md.*

615,31

Varm ret pr. md.*

1.271,92

Biret pr. md.*

307,66

Smørrebrød pr. md.*

998,33

Drikkevarer pr. md.*

279,78

Fuldkost i alt pr. md.

3.473,00

   

Morgenmad pr. dag*

20,23

Varm ret pr. dag*

41,82

Biret pr. dag*

10,11

Smørrebrød pr. dag*

32,82

Drikkevarer pr. dag*

9,20

Fuldkost i alt pr. dag

114,18

   

Vask af eget tøj*

213,00

Vask af lejet linned*

363,00

Toiletartikler*

108,00

Vinduespudsning*

34,00

Rengøringsartikler*

53,00

Øvrige servicepakkeydelser

771,00

Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)

4244,00

Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)*

102,00

Tv-grundpakke

 

Abonnementsafgift pr. mdr. (takststigning oplyst af YouSee)

0,00

Sundhedshuset Beskyttede boliger

 

Vask af eget tøj op til 8 kg

213,00

Vinduespudsning

34,00

Servicepakken i alt pr. måned

354,00

Beboerne i de beskyttede boliger betaler selv mad, toiletartikler,

rengøringsartikler, indboforsikring og benytter eget linned.

   

Tv-grundpakke

 

Abonnementsafgift pr. mdr.

0,00

   

Humlehusene 1 + 7:

 

Morgenmad pr. md.*

615,31

Varm ret pr. md.*

1.271,92

Biret pr. md.*

307,66

Smørrebrød pr. md.*

998,33

Drikkevarer pr. md.*

279,78

Fuldkost i alt pr. md.

3.473,00

   

Morgenmad pr. dag*

20,23

Middagsmad pr. dag*

41,82

Biret pr. dag*

10,11

Aftensmad pr. dag*

32,82

Drikkevarer pr. dag*

9,20

Fuldkost i alt pr. dag

114,18

   

"Egen" vask af tøj*

158,00

Vask af lejet linned*

363,00

Toiletartikler*

108,00

Vinduespudsning*

34,00

Rengøringsartikler*

53,00

Øvrige servicepakkeydelser

716,00

Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)

4.189,00

Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)

102,00

   

Sundhedshuset rehabilitering

 

Fuld kost pr. døgn*

114,18

Vask af lejet linned pr. døgn*

11,93

Vask af privat tøj pr. døgn*

7,00

(*) Taksterne er den reviderede takstoversigt for 2016. Økonomiudvalget orienteres om justeringer af taksterne  d. 6. december 2016.

VAND, VARME OG RENOVATION

 
   

Vand / spildevand (inkl. moms) Trappemodel

 

Vandafgift pr. m3

21,08

Vandafledningsbidrag pr. m3

39,44

   
   

Varme (inkl. moms)

 

Salg af varme, pr. MWh.

488,78

Salg af varme, pr. M3

7,79

   

Prisloft kr./MWh

752,11

Prisgulv kr./MWh

555,91

   

Målerafgift, pr. år

811,98

Fast takst pr. m²

25,29

   

Tilslutningsafgift pr. m² (kun ved nytilslutning)

42,83

Alt ledningsarbejde på privat grund er efter faktiske udgifter.

 
   

Gebyr for genåbning af varmetilførsel:

 

Almindelig genåbning

312,50

Genåbning ved installation af stopbrik

562,50

   
   

KOMMUNALE TØMNINGSORDNINGER

 

Tømning af septitank pr. husstand, inkl. moms

687,50

   
   

RENOVATION OG GENBRUG

 

Gebyrerne er inkl. Moms. medmindre andet er angivet

Her er kun angivet de gebyrer, der umiddelbart er mest relevante for de enkelte boligområder.

   

Renovationsordninger

 

Årligt gebyr pr. deltagende husstand

 
   

A-ordning - Gamle Parcelhusordning

4.129,00

B-ordning - Gamle Stativordning

3.545,00

C-ordning - Gamle Containerordning

2.603,00

Terminalpunkt - Gamle D - ordning

1.866,00

   

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - excl. storskrald/haveaffald

2.398,00

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - incl. storskrald/have (villaer)

2.807,00

Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" - incl. miljøstation

2.680,00

   

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - excl. storskrald/haveaffald

2.950,00

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - incl. storskrald/have (villaer)

3.359,00

Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" - incl. miljøstation

3.232,00

   

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - excl. storskrald/haveaffald

3.422,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. storskrald/have (villaer)

3.831,00

Ordning 3) "Papirsække og kassetter" - incl. Miljøstation

3.704,00

   

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - excl. storskrald/haveaffald

2.039,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. storskrald/have (villaer)

2.448,00

Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" - incl. Miljøstation

2.321,00

   

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - excl. storskrald/haveaffald

2.033,00

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - incl. storskrald/have (villaer)

2.442,00

Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + Nedgravet cont. (mad)" - incl. Miljøstation

2.314,00

   

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - excl. storskrald/haveaffald

2.031,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - incl. storskrald/have (villaer)

2.440,00

Ordning 6) "Miljøspot med Nedgravet cont.ker" - incl. Miljøstation

2.312,00

 

Storskrald/haveaffald

 

Storskrald/haveaffald (villaer)

409,00

Storskrald/haveaffald ved miljøstation

281,00

   

Fælles formål (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Fælles formål, husholdninger

847,00

Kommunale enheder, uden storskrald, uden haveaffald

424,00

Kommunale enheder, med storskrald, uden haveaffald

460,00

Kommunale enheder, med storskrald, med haveaffald

559,00

Faste omkostninger erhverv, dagrenovation

 

Administrationgebyr for særlige ydelser

500,00

Fejlsorteringsgebyr

625,00

   

Rest/Mad (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Alle husstande:

 

Ordning for bioposer og køkkenspande

63,00

Villaer:

 

Afstandsgebyr: 10 - 20 meter

93,00

Afstandsgebyr: over 20 meter

185,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Restaffald, miljøspot

350,00

Madaffald, Affaldsø

175,00

Vask af beholdere, Affaldsø

7,00

   

Rest/mad (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Sæk, Dag, 125 liter, hver uge - gammelordning

1.273,00

Sæk, Rest, 125 liter, 2. uge

598,00

Sæk, Mad, 50 l, 2. uge

495,00

Sæk , Mad, 50 l: Sommertillæg

133,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, 2. uge

732,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, Sommer tillæg

118,00

Beholder, Rest, 120 liter, 2. uge (ekstra)

596,00

Beholder, Mad, 120 liter, 2. uge (ekstra)

820,00

Vask af beholdere til mad, 1 vask om året

83,00

Affaldsøer:

 

Beholder, Rest, 240 liter, hver uge

1.708,00

Beholder, Rest, 360 liter, hver uge

2.088,00

Minicontainer, Rest, 660 liter, hver uge (25)

2.718,00

Minicontainer, Mad, 440 liter, hver uge (45)

3.804,00

Nedgravet cont., Rest, 3 m3, 2. uge (25)

8.523,00

Nedgravet cont., Rest, 5 m3, 12 dage (45)

13.678,00

Nedgravet cont., Mad, 0,75 m3, 2. uge (25)

6.147,00

Nedgravet cont., Mad, 1,3 m3, 2. uge (45)

7.889,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, 2. uge

732,00

Beholder, Rest/Mad, 240 liter, Sommer tillæg

118,00

Vask af beholdere til mad, 1 vask om året

83,00

   

Rest- og madaffald (årligt gebyr) - pr. materiel - vægtbaseret

 

Komprimatorcontainer, Rest, 2. uge

19.408,00

   

Pap (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Bundtet pap - Gammel ordning

64,00

Bundtet pap (Villaer), 14. dag, skal bestilles

38,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Pap, Affaldsø

9,00

   

Pap (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Pap, 40 liter, 3. uge

161,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Pap, 660 liter, 4. uge (25)

225,00

Minicontainer, Pap, 660 liter, 2. uge (45)

450,00

Nedgravet cont., pap, 2,5 m3, hver 16. uge (25)

332,00

Nedgravet cont., pap, 3 m3, hver 10. uge (45)

486,00

   

Papir (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

G/F områder med affaldsøer:

 

Papir, Affaldsø

-100,00

   

Papir (årligt gebyr) - pr. materiel - volumen baseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Papir, 40 liter, 2. uge

165,00

Beholder, Papir, 240 liter, (Halvdel af to-delt) - 40 %, 3. uge

62,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Papir, 660 liter, 2. uge (25)

-2.281,00

Minicontainer, Papir, 660 liter, hver uge (45)

-4.562,00

Nedgravet cont., Papir, 2,5 m3, 20. uge (25)

-1.736,00

Nedgravet cont., Papir, 2,5 m3, 10. uge (45)

-3.471,00

   

Glas (årligt gebyr) pr. deltagende husstand:

 

G/F områder med affaldsøer:

 

Glas, Affaldsø

25,00

   

Glas (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Glas, 40 liter, 2. uge - gammel ordning

260,00

Kassette, Glas, 40 liter, 3. uge

176,00

Beholder, Glas, 240 liter, (Halvdel af to-delt) - 60 %, 8. uge

70,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Glas, 660 liter, 6. uge (25)

474,00

Minicontainer, Glas, 660 liter, 3. uge (45)

947,00

Nedgravet cont., Glas, 1,6 m3, 16. uge (25)

738,00

Nedgravet cont., Glas, 1,6 m3, 8. uge (45)

1.476,00

   

Have (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Småt haveaffald (Villaer) - gammel ordning

299,00

Småt haveaffald (Villaer) - Bestillingsordning

130,00

Stort haveaffald - grab (Villaer) - gammel ordning

167,00

Stort haveaffald - grab (Villaer) - Bestillingsordning

125,00

G/F områder med miljøstationer:

 

Småt haveaffald, bestilling, parkeringsplads

65,00

Stort haveaffald, bestilling, parkeringsplads

62,00

Haveaffald (Grab Boligsel + Ophalere) - gammel ordning

48,00

Haveaffald (Grab Boligsel + Ophalere)

44,00

   

Have, engangsbestillinger - volumenbaseret

 

Villaer:

 

Afhentning småt haveaffald, 1 afhentning

264,00

Grabning, Haveaffald, Villa, 1 afhentning

344,00

Grabning, Haveaffald, G/F mængder, 1 tømning

1.523,00

   

Genbrugsstationen (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

 

Genbrugsstationen

596,00

   

Genbrugsstationen, Erhverv

 

Betaling pr. besøg

 

Personbil

100,00

Kassebil

150,00

Ladvognn

200,00

 

Priserne er ex .moms

Personbil

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

5.500,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

3.000,00

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

800,00

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

3.200,00

 

Priserne er ex .moms

Kassebil:

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

8.700,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

4.800,00

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

5.900,00

 

Priserne er ex .moms

Ladvogn:

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

13.500,00

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

7.400,00

Liberalt erhverv og tilsvarende, (0-2 ansatte), Max. 8 besøg pr. år

 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

11.400,00

 

Priserne er ex .moms

   

Farligt affald for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

40,00

 

Prisern er ex .moms

Farligt affald (årligt gebyr) - pr. deltagende husstand

 

Farligt affald

31,00

   

Storskrald (årligt gebyr) pr. deltagende husstand

 

Villaer:

 

Storskrald (Villaer), Gammel ordning

427,00

Storskrald (Villaer), Bestilling

154,00

Storskrald (Villaer), Bestilling, Parkeringsplads

77,00

G/F områder med miljøstationer:

 

Storskrald, Miljøstation (B - ordning) Gammel ordning

262,00

Storskrald, Miljøstation (B - ordning) Ny ordning

238,00

G/F områder med affaldsøer:

 

Plast, Affaldsø

50,00

Metal, Affaldsø

-13,00

   

Miljøstationer:

 

Plastsække, Miljøstationer, Gammel ordning

13,00

Tømn. af pallerammer/EE-affald (Miljøstationer)

37,00

Afhentning af hvidevarer (Miljøstationer)

16,00

   

Storskrald (årligt gebyr) - pr. materiel - volumenbaseret

 

Individuelt materiel:

 

Kassette, Metal, 40 liter, 3. uge

147,00

Kassette, Plast, 40 liter, 2. uge

265,00

Beholder, 240 liter, Metal (Halvdel af to-delt) - 40 %, 8. uge

40,00

Beholder, 240 liter, Plast (Halvdel af to-delt) - 60 %, 3. uge

163,00

Affaldsøer:

 

Minicontainer, Plast, 660 liter, 2. uge (25)

1.117,00

Minicontainer, Plast, 660 liter, hver uge (45)

2.234,00

Minicontainer, Metal, 660 liter, 8. uge (25)

-352,00

Minicontainer, Metal, 660 liter, 4. uge (45)

-704,00

Nedgravet cont., Plast, 1,6 m3, 6. uge (25)

1.690,00

Nedgravet cont., Plast, 3,3 m3, 7. uge (45)

1.843,00

Nedgravet cont., Metal, 1,6 m3, 10. uge (25)

-143,00

Nedgravet cont., Metal, 1,6 m3, 10. uge (45)

-286,00

   
   

Storskrald, engangsbestillinger - volumenbaseret

 

Villaer:

 

Storskrald (Villaer), 1 afhentning

291,00

Villaer og miljøstationer:

 

Storskrald med grab, 50 husstande, 1 afhentning

3.320,00

Storskrald med grab, 100 husstande, 1 afhentning

6.639,00

   

Leasing 1 stk. to-delt beholder

75,00

Leasing 3 stk. to-delte beholdere i ordning 2

225,00

Leasing 1 stk. minicontainer

188,00

   

Gebyr for farligt affald fra erhverv

 

Erhvervsaffaldsgebyret

2.211,00

 

 

 

EJENDOMME

 
   

Byggesagsgebyrer

 
   

En ændring i byggeloven medfører at byggesagsgebyret fra 2015 skal

 

opkræves efter tidsforbrug. Pris pr. time

600,00

   

Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, garager,

 

udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil (bygninger omfattet af

 

bygningsreglementets kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og kap. 1.5, stk. 1-3

 

For disse sager er der vedtaget et fast gebyr per sag/afgørelse

920,00

   
   

Rottebekæmpelse

 

Gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale

 

rottebekæmpelse. Promillesatsen af ejendomsværdien udgør

0,02

   

 

 

 

 

 

 

ANDRE GEBYRER

 
 Nedenstående takster er fastsat af Staten  

 

 
   

Vielser (hvor ingen af parterne er bosat i Danmark)

*500,00

   

Gebyr for behandling af sag i Huslejenævnet

*300,00

Gebyr for behandling af sag i Beboerklagenævnet

*141,00

Sundhedskort

*190,00

Folkeregisteroplysninger

*75,00

Identitetskort til unge over 16 år

*150,00

Pas 0-12 år

*115,00

Pas 12-18 år

*141,00

Pas 18-65 år (inkl. 26 kr til fingeraftryk)

*626,00

Pas +66 (inkl. 26 kr til fingeraftryk)

*376,00

Nyt kørekort eller ændringer

*280,00

Ombytning af kørekort

*280,00

Fornyelse kørekort før 70 år gruppe 1

*120,00

Fornyelse kørekort før 70 år gruppe 2

*160,00

Nyt kørekort til over 70 årige

*50,00

Internationalt kørekort

*25,00

Midlertidigt kørekort

*0,00

Erhvervskørekort

*280,00

Tidsbegrænset erhvervskørekort

*120,00

Teori og køreprøve

*600,00

Kontrollerede køreprøver

*890,00

Køreprøve stor motorcykel og anhænger

*280,00

Kørekort erhvervskørekort

*600,00

Kørelærerprøve

*340,00

Kørelærerprøve kategori A og B

*460,00

Betaling for omsorgstandpleje/pr. år

      *485,00

   

Rykkerbreve

 

Krav, der er tillagt udpantningsret efter den kommunale gebyr- og rentelov

*250,00

For restancer på 500 kr. og derunder opkræves dog

*100,00

Civilretlige krav

*100,00

   
   
   
   

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal opkræves gebyrer for følgende ydelser, selv om loven giver mulighed for det:

   

- Anvisning af lokaler og udendørsanlæg i forbindelse med

 

virksomhed efter Folkeoplysningsloven

 

- Aktindsigt 2. gang

 

- Fotokopiering af data fra offentlige registre efter persondataloven

 

- Udlevering (videregivelse) af oplysninger til private efter persondataloven