Pligter når du modtager offentlige ydelser

Albertslund Kommune finder misbrug af samfundets fælles velfærdssystem uacceptabelt og har derfor gennem en årrække arbejdet målrettet med at bekæmpe dette.


Oplysningspligt

Som modtager af offentlige ydelser har du oplysningspligt.

Det vil sige, at kommunen ikke har pligt til at holde øje med, hvornår der sker ændringer i de forhold, der ligger til grund for udbetaling af ydelserne. Det har du selv.

Hvilke oplysninger er du forpligtet til at give kommunen?

Kort sagt, skal alle oplysninger om ændringer af adresse-, husstand-, indkomst- og formue- forhold altid oplyses.

Vedrørende de enkelte ydelsesområder skal du om følgende ændringer:

Folkeregistret/CPR

oplysning om flytning til anden kommune (oplysningen gives til tilflytterkommunen)oplysning om flytning internt i kommunenoplysning om længerevarende udlandsophold (over 6 måneder)når en eller flere flytter ind hos dig

Boligsikring/boligydelse

oplysning om ændringer i husstandens indkomst- og formueforhold, herunder også børns indtægter. Vær især opmærksom på at få oplyst, når hjemmeboende børn begynder at have indtægt, (det gælder også selv om børnene, benytter frikort)oplysning om ændring af boligudgiften.

Økonomisk fripladstilskud