Anmeld mistanke om socialt bedrageri

Albertslund Kommune finder misbrug af samfundets fælles velfærdssystem uacceptabelt og har derfor gennem en årrække arbejdet målrettet med at bekæmpe dette.


Det kan du gøre mundtligt eller skriftligt til Borger & Ydelsescentrets Kontrol Team.

Du kan udfylde en anmeldelsesblanket og sende den til Kontrol Teamet.

Du kan også sende en krypteret mail til Borgerogydelsescenter@albertslund.dk