Socialt Bedrageri

Albertslund Kommune finder misbrug af samfundets fælles velfærdssystem uacceptabelt og har derfor gennem en årrække arbejdet målrettet med at bekæmpe dette.


Anmeld mistanke om socialt bedrageri

Vi skal alle bidrage til det fælles velfærdssystem og dem der har behov for det, skal modtage de ydelser, som de har ret til hverken mere eller mindre.

Derfor kan og skal kommunens borgere ikke acceptere, at nogle personer får sociale ydelser, som de ikke er berettigede til.

Misbrug belaster de offentlige kasser unødigt og kan medføre, at der på sigt ikke er råd til at hjælpe de borgere, som har et reelt behov.

Derfor er Albertslund Kommunes mål

at finde og stoppe sager, hvor der sker socialt bedrageri
at forebygge socialt bedrageri
Ofte skyldes misbrug af sociale ydelser, at man ikke er klar over, eller opmærksom på, hvilke oplysninger man har pligt til at give kommunen.

Oplysningerne på de efterfølgende sider er derfor tænkt som en hjælp, så du ved, hvornår du skal være omhyggelig med at give nye oplysninger til kommunen.

Kontrol Teamet i Borger & Ydelsescentret har udarbejdet en pjece, hvor du kan læse om, hvordan du skal forholde dig.

Læs pjecen

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kontrol Teamet:

Teamkoordinator Anne Christensen - 43 68 63 32
Konsulent Marianne Kondrup - 43 68 63 33
Konsulent Louise Wandel - 43 68 63 41
Konsulent Charlotte Jørgensen - 43 68 64 88
Konsulent Mette Ditlevsen - 43 68 65 02

eller leder af Borger & Ydelsescentret Jette Lau - 43 68 63 22

 

Oplysningspligt

Som modtager af offentlige ydelser har du oplysningspligt.

Det vil sige, at kommunen ikke har pligt til at holde øje med, hvornår der sker ændringer i de forhold, der ligger til grund for udbetaling af ydelserne. Det har du selv.

Hvilke oplysninger er du forpligtet til at give kommunen?

Kort sagt, skal alle oplysninger om ændringer af adresse-, husstand-, indkomst- og formue- forhold altid oplyses.

Vedrørende de enkelte ydelsesområder skal du om følgende ændringer:

Folkeregistret/CPR

oplysning om flytning til anden kommune (oplysningen gives til tilflytterkommunen)oplysning om flytning internt i kommunenoplysning om længerevarende udlandsophold (over 6 måneder)når en eller flere flytter ind hos dig

Boligsikring/boligydelse

oplysning om ændringer i husstandens indkomst- og formueforhold, herunder også børns indtægter. Vær især opmærksom på at få oplyst, når hjemmeboende børn begynder at have indtægt, (det gælder også selv om børnene, benytter frikort)oplysning om ændring af boligudgiften.

Økonomisk fripladstilskud

Det kan du gøre mundtligt eller skriftligt til Borger & Ydelsescentrets Kontrol Team.

Du kan udfylde en anmeldelsesblanket og sende den til Kontrol Teamet.

Du kan også sende en krypteret mail til Borgerogydelsescenter@albertslund.dk