Pligter når du modtager offentlige ydelser

Albertslund Kommune finder misbrug af samfundets fælles velfærdssystem uacceptabelt og har derfor gennem en årrække arbejdet målrettet med at bekæmpe dette.


Oplysningspligt

Som modtager af offentlige ydelser har du oplysningspligt.

Det vil sige, at kommunen ikke har pligt til at holde øje med, hvornår der sker ændringer i de forhold, der ligger til grund for udbetaling af ydelserne. Det har du selv.

Hvilke oplysninger er du forpligtet til at give kommunen?

Kort sagt, skal alle oplysninger om ændringer af adresse-, husstand-, indkomst- og formue- forhold altid oplyses.

Vedrørende de enkelte ydelsesområder skal du oplyse os om følgende ændringer:

Folkeregistret/CPR:

  • oplysning om flytning til anden kommune (oplysningen gives til tilflytterkommunen)
  • oplysning om flytning internt i kommunen
  • oplysning om længerevarende udlandsophold (over 6 måneder)
  • oplyse når en eller flere flytter ind hos dig

Økonomisk fripladstilskud:

  • oplyse når en eller flere flytter ind til dig
  • hvis du ikke længere er at betragte som reelt enlig
  • er i et samlivsforhold med en anden person
  • ændring i dine økonomiske forhold