Pligter når du modtager offentlige ydelser

Albertslund Kommune finder misbrug af samfundets fælles velfærdssystem uacceptabelt. Derfor forebygger, finder og stopper vi misbrug af sociale ydelser


Oplysningspligt

Som modtager af offentlige ydelser har du oplysningspligt. Derfor skal du oplyse, når der sker ændringer i de forhold, der ligger til grund for din ydelse. Det er ikke kommunens pligt.

Hvilke oplysninger er du forpligtet til at give kommunen?

Alle oplysninger om ændringer af adresse-, husstand-, indkomst- og formueforhold skal altid oplyses.

Som borger skal du give besked i følgende situationer:

Folkeregistret/CPR:

  • Når du flytter til en anden kommune (oplysningen gives til den kommune, du flytter til)
  • Når du flytter flytning internt i kommunen
  • Når du er i udlandet længere end 6 måneder
  • Når én eller flere flytter ind hos dig.

Økonomisk fripladstilskud:

  • når én eller flere flytter ind til dig
  • hvis du ikke længere er at betragte som reelt enlig
  • er i et samlivsforhold med en anden person
  • når dine økonomiske forhold ændres.