Anmeld mistanke om socialt bedrageri

Albertslund Kommune finder misbrug af samfundets fælles velfærdssystem uacceptabelt og har derfor gennem en årrække arbejdet målrettet med at bekæmpe dette.


Det kan du gøre mundtligt eller skriftligt til Borger & Ydelsescentrets Kontrol Team.

Hvis du vil lave en anonym anmeldelse, skal du kontakte Kontrol Teamet telefonisk på 43 68 68 68 eller aflevere anmeldelsen skriftligt i kommunens postkasse.

Du kan også sende en krypteret mail til Borgerogydelsescenter@albertslund.dk