Spildevandstilladelse

Afleder din virksomhed processpildevand, skal du søge om tilladelse til tilslutning af spildevand til kloaksystemet


Hvis din virksomhed har spildevand fra produktion eller fra vask af biler og materiel, skal den have en tilladelse til tilslutning til det offentlige kloaksystem, i daglig tale kaldet en spildevandstilladelse. Hvis din virksomheden kun afleder sanitært spildevand, som er vand fra toilet, køkken og badefaciliteter, kræver det ikke en spildevandstilladelse.

Søg tilladelse på Byg og Miljø