Opfølgnings audit

Albertslund Kommune har valgt at fortsætte kvalitetsindsatsen efter krav og retningslinjer i kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001


Albertslund kommunes medarbejdere, der er beskæftiget med sagsbehandling på miljø- og naturområdet, fik fornyet deres kvalitetsstyrings-certifikat i oktober 2012.

Certifikatet blev fornyet i forlængelse af en recertificeringsaudit udført af Dansk Standard i oktober 2012 (Certifikatet fra Dansk Standard).

I september 2013 var Dansk Standard på den årlige opfølgende audit for stikprøvevist at kontrollere at organisationen handler i overensstemmelse med kvalitetspolitik (Kvalitetspolitik) og- mål (Kvalitetsmål) og de nedskrevne procedurer for sagsbehandlingen. Auditeringen viste generelt tilfredsstillende resultat. Dog blev der konstateret enkelte afvigelser – men af mindre væsentlig betydning for systemets validitet.