Offentliggørelse 2014

Albertslund Kommune har valgt at fortsætte kvalitetsindsatsen efter krav og retningslinjer i kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001


Alle landets kommuner har med lov om kvalitetsstyring siden 2006 indført, efterlevet og vedligeholdt et kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministrationen.

Per 1. juni 2013 blev kvalitetsstyringsloven ophævet så kvalitetsstyring ikke længere er obligatorisk i kommunerne. Kommunerne skal derfor beslutte, hvordan de fremover vil sikre kvalitet, effektivitet og løbende forbedring i sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet.

Albertslund Kommune har valgt at fortsætte kvalitetsindsatsen som hidtil efter krav og retningslinjer i kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001 . Der er indgået aftale med Dansk Standard ( som i 2013 fusionerede med DNV) om at kvalitetsstyringssystemet frem til oktober 2015 årligt auditeres efter de hidtil gældende krav og derefter forventes opgraderet og konverteret til en ISO 9001 certificering.

Ledelsen i Miljø og Teknik har desuden besluttet at udvalgte tværgående elementer i kvalitetsstyringen skal udbredes, så de gælder flere enheder i Miljø & Teknik.