Kvalitetsstyring i Miljø & Teknik

Albertslund Kommune har valgt at fortsætte kvalitetsindsatsen efter krav og retningslinjer i kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001


Alle landets kommuner har med lov om kvalitetsstyring siden 2006 indført, efterlevet og vedligeholdt et kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministrationen.

Per 1. juni 2013 blev kvalitetsstyringsloven ophævet så kvalitetsstyring ikke længere er obligatorisk i kommunerne. Kommunerne skal derfor beslutte, hvordan de fremover vil sikre kvalitet, effektivitet og løbende forbedring i sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet.

Albertslund Kommune har valgt at fortsætte kvalitetsindsatsen som hidtil efter krav og retningslinjer i kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001 . Der er indgået aftale med Dansk Standard ( som i 2013 fusionerede med DNV) om at kvalitetsstyringssystemet frem til oktober 2015 årligt auditeres efter de hidtil gældende krav og derefter forventes opgraderet og konverteret til en ISO 9001 certificering.

Ledelsen i Miljø og Teknik har desuden besluttet at udvalgte tværgående elementer i kvalitetsstyringen skal udbredes, så de gælder flere enheder i Miljø & Teknik.

Albertslund kommunes medarbejdere, der er beskæftiget med sagsbehandling på miljø- og naturområdet, fik fornyet deres kvalitetsstyrings-certifikat i oktober 2012.

Certifikatet blev fornyet i forlængelse af en recertificeringsaudit udført af Dansk Standard i oktober 2012 (Certifikatet fra Dansk Standard).

I september 2013 var Dansk Standard på den årlige opfølgende audit for stikprøvevist at kontrollere at organisationen handler i overensstemmelse med kvalitetspolitik (Kvalitetspolitik) og- mål (Kvalitetsmål) og de nedskrevne procedurer for sagsbehandlingen. Auditeringen viste generelt tilfredsstillende resultat. Dog blev der konstateret enkelte afvigelser – men af mindre væsentlig betydning for systemets validitet.

Forud for den eksterne audit foretog ledelsen i Miljø og Teknik den årlige evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Evalueringen kan ses her: Ledelsens evaluering

Alle, der har interesse i at vide mere om kommunens kvalitetsstyring, kan kontakte systemansvarlig Birgitte Larsen på telefon: 4368 6846.