Tidligere modtagere af Grøn Initiativpris Borger

Se en oversigt over tidligere modtagere af initiativprisen og læs hvad de har modtaget prisen for


2014: Bjørnens Sportsfiskerforening
Sportsfiskerforeningen har i 2012 og 2013 gennemført et naturskoleforløb for 5. og 6. klasser i kommunen om vandløb og fiskepleje. Derefter har de sammen lavet en naturgenoprettende restaurering af St. Vejleå, som har givet mere fiskeyngel i åen.

2013: Miljøgruppen i VA4Syd
Miljøgruppen har gennemført mange fantasifulde miljøaktiviteter i boligområdet. For eksempel familier, der dyster om at spare vand og energi, fakkeloptog på 'Sluk lyset'-dagen, fælles indsamling af affald i nærområdet - og et solcelleanlæg på beboerhusets tag.

2012: Gertrud Gelting
Gertrud Gelting har gjort en vedholdene miljøindsats i Bloklands miljøgruppe. Hun har forbedret mulighederne for at sortere affald i Blokland, været en aktiv skribent i beboerbladet og stået bag diverse kampagner, bl.a. i samarbejde med ABC og Agendacenteret.

2011: Kris og Jesper Simonsen samt Søren Gang og Ximena Garcia
Familierne har stillet deres private boliger i hhv. Røde Vejrmølleparken og Flintager til rådighed i energirenoveringsprojektet Albertslund Konceptet.

2010:Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslunds Boligselskabs rækkehusfølgegruppe
Følgegruppen har udvist stort initiativ og engagement i energirenoveringsprojektet og helhedsplanen for Rækkehusene i Albertslund Syd, herunder prøvehuset i Bjørnens Kvarter og prøvehusene i Fiskens Kvarter

Albertslund Kommune har uddelt Grøn Initiativpris siden 1996. En liste over alle tidligere prismodtagere kan rekvireres ved henvendelse til mt@albertslund.dk.