Trafik

Albertslund født med særlig gode forhold for cyklister og gående. Man kan med rette kalde byen en "cykelby", og kommunen arbejder aktivt for at endnu flere hopper på cyklen


Trafik - Albertslund Kommune

Albertslund var en aktiv part i processen forud for Danmarks første Cykelsupersti; Albertslundruten, C99 til Vesterport St. I dag ønsker kommunen sig også en nord/sydgående Cykelsupersti og en forlængelse til Roskilde.

Imens arbejdet herfor pågår, så arbejder kommunen med at forbedre stiforbindelser, teste elcykler og lave visuel cykeltælling.

Data og resultater i Grønt Regnskab