Affald

I Albertslund Kommune gør mange borgere en ekstra indsats for at genbruge og sortere affald. Kommunen indfører i disse år et nyt indsamlingssystem, som skal øge genbrug og genanvendelse endnu mere


Affald - Albertslund Kommune

Indsatser og resultater i Grønt Regnskab