OK18 - hvis konflikten bliver en realitet

På nuværende tidspunkt ved ingen, om der kommer en konflikt, men vi er i fuld gang med at forberede os på, at den kan være en realitet med strejke fra 8. maj, lockout fra 12. maj eller før.


OM  KONFLIKTEN
Forligsmanden har valgt at udsætte konflikten med op til 2 uger. Det er dog ikke sikkert, at en evt. konflikt bliver udskudt så længe. Der er forhandlinger igen på fredag den 20. april, og hvis der ikke bliver indgået en aftale, så vil konflikten træde i kraft med strejke fra 8. maj, lockout fra 12. maj.

Konflikten kan også træde i kraft tidligere, hvis forligsmanden inden for de 2 uger erklærer, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. Så kan konflikten allerede træde i kraft på femtedagen herefter.

 

OM STREJKEN
Strejken vil i Albertslund Kommune blandt andet ramme Jobcenteret samt rådhusbetjente- og vagt 

 

OM LOCKOUTEN
Der er tale om omfattende varslinger. Vi er derfor i gang med at skabe overblik og planlægge håndteringen af strejke/lockout og det nødberedskab, der vil være absolut nødvendigt på områder, hvor der er vigtige opgaver, som skal løses under en evt. konflikt. Det betyder eksempelvis, at der udbetales sociale ydelser under hele konflikten - fx kontanthjælp. Vi kan også servicere borgere, der har akut behov for hjælp eller ydelser. 

 

Hvordan det praktisk kommer til at foregå, vil vi informere om, så snart en eventuel konflikt er udløst.