Deltagere fra anden kommune

For skoler der modtager tilskud til undervisning.


Skoler, der modtager tilskud til undervisning m.v., skal snarest efter undervisningens start fremsende oplysning om navn, adresse, CPR-nr. samt fag og timetal på deltagere i undervisning og studiekreds-virksomhed, der ikke er bosiddende i Albertslund Kommune.

I den udstrækning der er indgået aftale med andre kommuner vedr. mellemkommunal refusion, kan forvaltningen undlade at indhente nævnte oplysninger.

Mellem kommunerne i det fhv. Københavns Amt er det aftalt, at der ikke sker mellemkommunal refusion. Derfor skal der ikke udfyldes deltagererklæring for deltagere, der deltager udenfor Albertslund, men indenfor det fhv. Københavns Amt.

Deltager fra anden kommune - skema