Tilskud til besøg i Albertslund

Puljen kan søges til internationale rejseaktiviteter eller aktiviteter med Albertslund Kommunes venskabsbyer.


Når foreninger eller andre omfattede modtager gæster fra en af kommunens venskabsbyer:

Transporten fra hjemlandet til Albertslund betales af gæsterne selv.

I sørger for indkvartering og eventuelle udgifter i den forbindelse.

Der vil i behandlingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at man, så vidt det er muligt, sørger for privat indkvartering, da det giver en bedre kontakt til gæsterne.

I sørger for alle måltider til gæsterne.

I står for programlægningen under opholdet og udgifterne hertil.

Afdelingen for Kultur & Fritid yder efter ansøgning tilskud på 300 kr. pr. gæst pr. besøg, som indkvarteres privat eller på skole og lignende.

I særlige tilfælde kan der søges om ekstra tilskud i afdelingen for Kultur & Fritid begrundet i det overordnede formål. Evt. ekstra tilskud gives efter konkret vurdering i afdelingen for Kultur & Fritid.

Når foreninger modtager gæster fra en anden by i udlandet:

Transporten fra hjemlandet til Albertslund betales af gæsterne selv.

I sørger for indkvartering og eventuelle udgifter i denne forbindelse.

Der vil i behandlingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at man, så vidt det er muligt, sørger for privat indkvartering, da det giver en bedre kontakt til gæsterne.

I sørger for alle måltider til gæsterne.

I står for programlægningen under opholdet og udgifterne hertil.

Afdelingen for Kultur & Fritid yder efter ansøgning tilskud på 200 kr. pr. gæst pr. besøg, som er privat indkvarteret eller indkvarteret på skole.

I særlige tilfælde kan der søges om ekstra tilskud i Afdelingen for Kultur & Fritid begrundet i det overordnede formål. Evt. ekstra tilskud gives efter konkret vurdering i afdelingen for Kultur & Fritid