Tilskud til kulturelle formålEn gang om året i december måned kan foreninger eller andre grupper af borgere søge om tilskud til kulturelle arrangementer eller drift af kulturel virksomhed. Ansøgningsfristen bliver annonceret i AlbertslundPosten.

Der kan gives tilskud til drift af kulturel virksomhed, såsom kor, kunstforeninger og lignende. Der skal være et kulturelt indhold i aktiviteterne og dette indhold skal i løbet af året gøres tilgængeligt for et bredere publikum f.eks. i form af koncerter, udstillinger eller lignende.

Der kan også gives tilskud til arrangementer med et kulturelt indhold. Det kræves, at arrangementet er åbent for publikum. Med kulturelt indhold tænkes i denne sammenhæng primært på et kunstnerisk eller folkeoplysende indhold såsom musik, billedkunst, litteratur, miljø eller lignende.

Alle ansøgninger bliver vurderet individuelt og prioriteret i forhold til den samlede mængde ansøgninger.

Krav til ansøgning om tilskud:

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
•Hvem der søger, herunder antallet af medlemmer
•Hvad der søges om tilskud til, og hvor meget der søges om
•En beskrivelse af aktiviteterne i det kommende år
•Et foreløbigt regnskab for indeværende år
•Et budget for det kommende år
•Et CVR nummer, som et evt. tilskud kan overføres til

Ansøgningen sendes til Kulturkonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger på mail atq@albertslund.dk