Tilskud til træner- og lederuddannelse

Foreninger kan få dækket hele eller dele af udgifterne til uddannelse.


Foreninger i Albertslund, som får medlemstilskud fra kommunen, kan søge om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere/trænere.

Man kan få dækket 75% af afgiften til kurset. Der gives kun tilskud til kurser, som holdes i Danmark. Desuden kan man få dækket 50% af udgifterne til (billigste offentlige) transport til og fra kurset.

Til kurser, der holdes lokalt, gives der 100% tilskud dog maksimalt 800 kr. pr. deltager. 

Hver træner/leder kan højst få 5000 kroner i tilskud om året.

Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for udgifterne, kvittering for betalt kursusafgift og dokumentation for transportudgifterne.

Hvis den samlede udgift er på over 15.000 kroner, skal man søge godkendelse på forhånd.

Ansøg om tilskud