Pulje til bevægelsesaktiviteter for ældre

Hjælp til at dække udgifterne ved særligt dyre beskæftigelsesaktiviteter.


I forbindelse med budgetforliget for 2018 er der afsat en pulje på 50.000 kr. til at hjælpe ældre medborgere med at dække udgifter ved særligt dyre bevægelsesaktiviteter.

Formålet med puljen er at holde ældre borgeres kontingentudgifter til dyre bevægelsesaktiviteter nede, så alle ældre borgere får mulighed for at deltage.

Vilkårerne for at søge puljen er beskrevet nedenfor:

Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende idrætsforeninger.

Der kan søges om tilskud til afvikling af dyre bevægelsesaktiviteter.

Målgruppen skal være ældre medborgere (over 65 år).

Puljen kan søges en gang om året med deadline den 1. oktober.

En forening kan maksimum opnå et årligt tilskud på 15.000 kr.

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, som tildeler midlerne. Forvaltningens indstilling beror på en relativ vurdering af de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema sendes til jvj@albertslund.dk

 

Ansøgningsskema