Medlemstilskud

Puljen til medlemstilskud fordeles hvert år i februar måned til godkendte foreninger med medlemmer fra 0-24 år.


Puljen fordeles efter model vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014. Tilskuddet kan søges af godkendte foreninger med medlemmer under 25 år

Alle foreninger, der får tilskud fra Albertslund kommune, skal hvert år aflevere foreningens regnskab eller deres tilskudsregnskab, en årsberetning og en erklæring om indhentning af børneattester.

Retningslinier for medlemstilskud pr. 1. juli 2017

Indberet medlemstal 

Erklæring om indhentelse af børneattest

Skabelon til tilskudsregnskab