Albertslund deltager - Pulje for socialt udsatte

Foreninger kan søge tilskud til socialt udsatte og økonomisk trængte medlemmer.


Formål
Puljen har til formål at sikre, at alle albertslundere under 18 år har mulighed for at deltage i kommunens idræts- og fritidsliv uanset social baggrund.

Hvem kan søge støtte?
Alle børn i familier, hvor økonomien ikke tillader, at der bliver sat penge af til kontingenter, udstyr, ture mv. i forbindelse med foreningsdeltagelse, er berettiget til at søge om støtte.
Ansøgningen skal dog foregå gennem en godkendt folkeoplysende forening. Som privatperson, skal du derfor tage kontakt til din lokale forening, hvis du ønsker støtte.

Hvad kan du få støtte til?
Støtten kan gives til:
1. hel eller delvis betaling af foreningskontingent
2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr til foreningen eller enkeltpersoner
3. Hel eller delvis dækning af transportomkostninger, deltagergebyr mv. i forbindelse med sportsstævner eller sommerlejre mv

Hvordan søger du støtte?
Ansøgning om støtte foregår gennem forening, hvor barnet er eller ønsker at være medlem.
Afdelingen By, Kultur & Fritid vurderer ansøgningen hurtigst muligt og giver svar til foreningen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, modtager foreningen støtten direkte fra kommunen.

Få mere information på 43 68 72 80.

Ansøgningsskema