Tilskud til arrangementer


Tilskuddet kan søges løbende til kulturelle arrangementer, der er åbne for offentligheden - efter en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning. Det gælder samme krav for ansøgninger til denne pulje som til puljen for tilskud til kulturelle formål. Der kan dog kun søges til arrangementer fra denne pulje - ikke til drift af kulturel virksomhed.

Krav til ansøgning om tilskud til arrangement:

Af ansøgningen skal det fremgå:

  • Hvem der søger
  • Hvor og hvornår arrangementet skal holdes
  • Hvad der konkret søges om tilskud til
  • Hvem arrangementet henvender sig til
  • Hvordan der annonceres for arrangementet
  • Om der tages entré ved arrangementet og i givet fald hvor meget
  • Samlet budget for arrangementet inkl. evt. indtægter
  • Kontonummer, som et evt. tilskud skal overføres til

Når arrangementet er afholdt, skal der indsendes et regnskab samt en kort beskrivelse af, hvordan det forløb inkl. omtrentligt publikumsantal.

Alle ansøgninger bliver vurderet individuelt og prioriteret i forhold til puljens størrelse.

Send ansøgning til Kultur- & Forebyggelseskonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger på mail atq@albertslund.dk