Tilskud fra Kultur, Bevægelses & Sundhedsudvalget


 

 Betingelser for tilskud:

 1. Der skal være et folkeoplysende eller kunstnerisk/kulturelt indhold i aktiviteten/projektet, såsom sang, dans, litteratur, billedkunst, musik, kulturarv, lyskunst, elektronisk kunst eller hybride kunstformer. Tilskud kan gives til såvel folkelig som professionel kunst og kultur, og der prioriteres især projekter og arrangementer, som er nyskabende. Der gives ikke tilskud til sociale arrangementer uden kulturelt indhold.
 2. Ved tilskud til arrangementer er offentlig adgang en forudsætning, men der kan også opnås tilskud til målgrupperettede arrangementer (børn, unge, ældre mv.). Der må gerne tages entre til arrangementerne.
 3. Projekter, aktiviteter og arrangementer skal finde sted i Albertslund Kommune.
 4. Arrangementer der opnår tilskud skal annonceres offentligt, f.eks. i Albertslund-Posten, plakater, hjemmesider e.lign., og både arrangementer, aktiviteter og projekter skal gøres offentligt tilgængelig med kommunikation på forskellig vis.
 5. Projekter og arrangementer, der har medfinansiering fra anden side, har fortrinsret.
 6. Ved ansøgning om tilskud til et tilbagevendende projekt eller arrangement, skal projektet eller arrangementet hvert år indeholde et nyskabende element. Tilskud kan kun opnås én gang årligt til samme arrangement.
 7. Der gives normalt ikke driftstilskud.
 8. Der gives ikke støtte til kommercielle aktiviteter, og aktiviteten eller arrangementet må som udgangspunkt ikke give overskud.
 9. Der gives ikke støtte til allerede igangværende eller afsluttede projekter.
 10.  Ansøgning skal ske via et ansøgningsskema, og der skal indsendes regnskab og dokumentation efter afsluttet projekt/arrangement.
 11. Ansøgningsskemaet vedhæftes en mail til Kulturkonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger. Adressen er atq@albertslund.dk

 Udfyld ansøgningskema

Ansøgningerne vil blive behandlet på det først kommende møde i Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget.

Ansøgningsfrister for 2018 er endnu ikke fastlagt