Initiativpuljen


Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet ser gerne, at der sættes nye initiativer i gang. Gerne nye samarbejder på tværs af foreninger. F.eks. kan flere gå sammen, eller foreninger kan tage kontakt til skoler, fritidsklubber eller andre institutioner.

Initiativerne kan f.eks. være:

  • Ansættelse af aflastende medarbejder i forhold til arbejdet med særlige grupper
  • Samarbejde mellem foreninger om udvikling af nye tilbud
  • Samarbejde mellem foreninger og skoler/institutioner

For vurderingen af ansøgninger gælder derudover at

  • Initiativer for børn og unge prioriteres højest
  • At initiativets chance for succes er realististisk
  • At foreningen har de fornødne træner/leder ressourcer til at gennemføre initiativet

 

Ansøgninger til inititivpuljen vurdes løbende over året af Idrætsrådet eller Folkeoplysningsudvalget.

Ansøg Initiativpuljen