Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje


Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet ser gerne, at der sættes nye initiativer i gang. Gerne nye samarbejder på tværs af foreninger. F.eks. kan flere gå sammen, eller foreninger kan tage kontakt til skoler, fritidsklubber eller andre institutioner.

Initiativerne kan f.eks. være:

  • Ansættelse af aflastende medarbejder i forhold til arbejdet med særlige grupper
  • Samarbejde mellem foreninger om udvikling af nye tilbud
  • Samarbejde mellem foreninger og skoler/institutioner

For vurderingen af ansøgninger gælder derudover at

  • Initiativer for børn og unge prioriteres højest
  • At initiativets chance for succes er realististisk
  • At foreningen har de fornødne træner/leder ressourcer til at gennemføre initiativet

Send ansøgning til kffs@albertslund.dk:

Ansøgningen skal indeholde:

  • Foreningens navn
  • Beskrivelse af initiativet
  • CVR-Nummer, Underskrift og Dato for underskrift. 

Ansøgninger til inititivpuljen vurdes løbende over året af Idrætsrådet eller Folkeoplysningsudvalget.