Administrationstilskud


Administrationstilskud kan søges af foreninger med et samlet antal medlemmer på over 150. (Jf. Beslutning på Idrætsrådets møde den 1/12 2016)

Tilskuddet kan søges til følgende:

·         Udgifter til computerprogrammer. F.eks. medlemshåndteringssystemer

·         Udgifter til telefon- eller internetforbindelser

·         Kontorartikler. F.eks. printer, scanner, papir

 Der gives ikke tilskud til udgifter til:

·         Inventar

·         Forplejning i forbindelse med møder

·         Lønudgifter

·         Transportudgifter

Sammen med ansøgningen om administrationstilskud fremsendes opgørelse over medlemstal og bilag for afholdte udgifter.

 

Ansøg om administrationstilskud