Priser til foreningslivet 2020

I 2020 uddeler Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og Kultur & fritidsudvalget en række priser til frivillige og udøvere i foreningslivet. Priserne uddeles ved foreningsfesten - Albertslund Awards 6. november.


Se hvordan du indstiller kandidater til priserne. Vær opmærksom på at de forskellige deadlines for indstillinger. 

Årets Træner/Leder talent 2020:

Hvem kan modtage prisen: Træner/leder/instruktør fra frivillig folkeoplysende foreninger i Albertslund Kommune, som har været med til at udvikle og øge foreningens antal børne- og ungdomsmedlemmer markant.
Hvem kan indstille til Årets Træner/Leder talent: Alle bestyrelsesmedlemmer, medlemmer samt forældre med børn i en folkeoplysende godkendt idrætsforening i Albertslund Kommune kan indstille kandidater til prisen.

Årets Idrætsleder 2020:

Hvem kan modtage prisen: Idrætsleder/træner/instruktør i folkeoplysende godkent idrætsforening i Albertslund Kommune, som har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen, et hold eller en idrætsudøver.
Hvem kan indstille til Årets Idrætsleder: Alle bestyrelser i idrætsforeninger, medlemmer i idrætsforeninger, samt forældre med børn i en idrætsforening i Albertslund Kommune kan indstille Kandidater til prisen.

Årets Idrætstalent 2020:

Hvem kan modtage prisen: Idrætsudøver fra frivillig folkeoplysende idrætsforening i Albertslund, der har udviklet sig markant som idrætsudøver.
Hvem kan indstille til Årets Idrætstalent: Bestyrelser i frivillige folkeoplysende idrætsforeninger i Albertslund Kommune kan indstille kandidater til prisen. Idrætsrådet udvælger en vinder blandt de indstillede kandidater til hver af de ovenstående priser.


En pris uddeles kun, hvis der er minimum tre indstillede kandidater at vælge imellem til prisen.


Deadline for indstilling af kandidater til Årets Træner/Leder talent, Årets Idrætsleder samt Årets Idrætstalent er den 16. august kl. 09.00 på mail til jvj@albertslund.dk


Årets Forening 2020:

Hvem kan modtage prisen: Godkendt folkeoplysende forening i Albertslund.
Hvem kan indstille til prisen: Medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og alle jer andre, der mener, at netop ”jeres” forening har gjort noget særligt for medlemmerne og/eller for Albertslund.
Indstillingen behøver ikke være lang – blot nogle ord om, hvad I mener, der gør denne forening til en værdig modtager af titlen som Årets Forening 2020 i Albertslund.


Årets Ildsjæl 2020:

Hvem kan modtage prisen: Én som arbejder frivilligt med børn og/eller unge i en godkendt folkeoplysende forening. Beskriv hvad der gør, at jeres kandidat er den rette modtager af prisen ”Årets
Ildsjæl 2020”.
Hvem kan indstille til prisen: Medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og alle jer andre, der mener, at netop ”jeres” frivillige har gjort noget særligt for foreningens medlemmerne og/eller for Albertslund.


Årets Foreningsaktive 2020: 

Hvem kan modtage prisen: Aktivt foreningsmedlem fra godkendt folkeoplysende kulturel forening, idé-bestemt forening eller friluftsforening. 

Hvem kan indstille til Årets Foreningsaktive: Medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, samt forældre med børn i en af ovenstående type forening i Albertslund Kommune kan indstille kandidater til prisen.

Folkeoplysningsudvalget udvælger prismodtagere blandt de indstillede kandidater til ovenstående tre priser. En pris uddeles kun, hvis der er minimum tre indstillede kandidater at vælge
imellem til prisen.


Deadline for indstilling af kandidater til Årets Forening, Årets Ildsjæl og Årets Foreningsaktive er den 28. august kl. 9.00 på mail til ula@albertslund.dk

Herudover vil vi også meget gerne have indsendt oplysninger om relevante modtagere af Mesterskabspris 2019:


Mesterskabspris 2019
Kandidater, der opfylder følgende krav, kan indstilles til prisen:
• Landsholdsdeltagelse under Dansk Idræts Forbund (DIF)
• Dansk forbundsmesterskab under DIF
• Dansk rekord under DIF
Desuden kan der uddeles pris for en helt speciel præstation.
Indstillede kandidater skal være bosiddende i Albertslund Kommune eller repræsentere foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget eller Idrætsrådet i Albertslund Kommune.

Præstationen skal være opnået i 2019.
Indstillingerne skal indeholde navn på kandidaten, klub og beskrivelse af præstation.
Hvem kan indstille til prisen: Bestyrelsesmedlemmer, trænere/instruktører, forældre og idrætsudøvere, som lever op til kriterierne.
Afdelingen for Kultur & Fritid vurderer, om de indstillede kandidater opfylder kriterierne for at modtage mesterskabspriser.


Deadline for indstilling af Mesterskabspriskandidater er den 30. september kl. 09.00 på mail til ula@albertslund.dk