Priser til foreningslivet 2019

I 2019 uddeler Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og Kultur & fritidsudvalget en række priser til aktive og udøvere i foreningslivet. Priserne uddeles ved foreningsfesten - Albertslund Awards 8. november.


Se hvordan du indstiller kandidater til priserne. Vær opmærksom på at de forskellige deadlines for indstillinger. 

Idrætsforeninger kan indstille kandidater til følgende priser:


Årets Idrætsleder:

Hvem kan modtage prisen: Idrætsledere/trænere/instruktører i frivillige folkeoplysende idrætsforeninger i Albertslund Kommune.
Hvem kan indstille til Årets Idrætsleder: Alle idrætsforeninger, medlemmer i idrætsforeninger, samt forældre med børn i en idrætsforening i Albertslund Kommune kan indstille kandidater til prisen.
Hvordan fejres prisen: Prisen overrækkes ved Albertslund Awards. Med prisen følger 2.000 kr.


Årets Idrætstalent:

Hvem kan modtage prisen: Idrætsudøvere i frivillige folkeoplysende idrætsforeninger i Albertslund, der har udviklet sig markant som idrætsudøvere.
Hvem kan indstille til Årets Idrætstalent: Bestyrelser i frivillige folkeoplysende idrætsforeninger i Albertslund Kommune kan indstille kandidater til prisen.
Hvordan fejres prisen: Prisen overrækkes ved Albertslund Awards. Med prisen følger 2.000 kr.


Årets Idrætsudøver:


Hvem kan modtage prisen: Idrætsudøvere i frivillige folkeoplysende idrætsforeninger i Albertslund, der har leveret en stor indsats, har opnået imponerende resultater, eller som på anden måde har fortjent hæder.
Hvem kan indstille til Årets Idrætsudøver: Bestyrelser i frivillige folkeoplysende idrætsforeninger i Albertslund Kommune kan indstille kandidater til prisen.
Hvordan fejres prisen: Prisen overrækkes ved Albertslund Awards. Med prisen følger 2.000 kr.


Idrætsrådet vælger vindere af de 3 nye priser blandt de indstillede kandidater. Der uddeles kun de priser, som der mindst er indstillet tre kandidater til.


Deadline for indstilling af kandidater til disse tre priser er den 16.oktober 2019 kl. 9.00. Indstillinger sendes til jvj@albertslund.dk

Kultur- og friluftsforeninger kan indstille kandidater til følgende pris:


Årets Foreningsaktive:


Hvem kan modtage prisen: Aktive foreningsmedlemmer i godkendte kulturelle foreninger, idé-bestemte foreninger eller friluftsforeninger. Hvem kan indstille til Årets Foreningsaktive: Alle foreninger, medlemmer i foreninger, samt forældre med børn i en forening i Albertslund Kommune kan indstille kandidater til prisen.

Hvordan fejres prisen: Prisen overrækkes ved Albertslund Awards. Med prisen følger 2.000 kr.


Folkeoplysningsudvalget vælger en vinder blandt de indstillede kandidater. Prisen uddeles kun, hvis der er mindst tre kandidater at vælge imellem.


Deadline for indstilling af kandidater til prisen Årets Foreningsaktive er den 20. september 2019 kl. 9.00. Indstillinger sendes til ula@albertslund.dk.


Alle folkeoplysende foreninger kan indstille kandidater til følgende pris:


Årets Træner/Leder talent:

Hvem kan modtage prisen: Trænere/ledere/instruktører i frivillige folkeoplysende foreninger i Albertslund Kommune, som har været med til at udvikle foreningens antal børne- og ungdomsmedlemmer medlemmer markant.
Hvem kan indstille til Årets træner/leder talent: Alle foreninger, medlemmer i foreninger, samt forældre med børn i en forening i Albertslund Kommune kan indstille kandidater til prisen.
Hvordan fejres prisen: Prisen uddeles i november ved Albertslund Awards. Med prisen følger 2.000 kr.

Kultur & Fritidsudvalget vælger en vinder blandt de indstillede kandidater. Priser uddeles kun, hvis der er mindst tre kandidater at vælge imellem.


Deadline for indstilling af kandidater til prisen Årets Træner/Leder talent er den 1. oktober kl. 9.00. Indstillinger sendes til ula@albertslund.dk