Danmarkshistorien i Vestskoven

Om landskab og historie i området mellem Risby, Herstedvester, Ledøje og Vridsløsemagle.


Danmark i Vestskoven er et projekt, der har til formål at formidle landskab og fortidsminder i området mellem landsbyerne Herstedvester, Risby, ledøje og Vridsløsemagle, således at Danmarkshistorien kan opleves på stedet.

I 1992 havde Vestskoven 25 års jubilæum, og i den anledning besluttede Miljøministeren og Albertslund, Høje Taastrup og Ledøje-Smørum kommuner at samarbejde også økonomisk om at formidle det historiske landskab i det område, hvor de tre kommuners grænser støder sammen.

Området er rigt på historiske spor. Danmarkshistorien i Vestskoven har udgivet foldere om de historiske landskaber, udgivet bøger, opsat informationstavler og hvert år - den første søndag i juni måned - afholdes et publikumsarrangement over et bestemt tema, der belyses historisk.

Danmarkshistorien i Vestskoven ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra kommunerne, Vestskoven og Kroppedal. Sidstnævnte fungerer som sekretariat for Danmarkshistorien i Vestskoven.

Kroppedal

Vikingelandsbyen

Temadag - Danmarkshistorien i Vestskoven

Kontakt til Danmarkshistorien i Vestskoven:
Formand Jette Kammer Jensen, tlf. 4364 5494
e-mail: kammerjensen@webspeed.dk