Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Se retningslinierne for tilskud og hent ansøgningsskema.


For at opnå økonomisk støtte er det et lovkrav, at de frivillige udgør en afgørende del af arbejdskraften ved en aktivitets gennemførelse.

Arrangørerne kan såvel være en forening som en kreds af borgere på mindst fem personer.

Flere oplysninger og råd i projektudformningen fås hos Kathrine Bjerring Ho, tlf. 23 24 29 37.

Retningslinier for tilskud:

1. Ansøgeren ( foreninger/grupper) skal have sit virke i Albertslund Kommune og initiativet skal være rettet mod kommunens borgere.

2. Ansøgningen skal være skriftlig, og de enkelte punkter i ansøgningsskemaet skal besvares. Ansøgningsskemaet kan downloades her på siden eller udleveres efter aftale af Kathrine Bjerring Ho i Sundhedshuset, Skolegangen 1, 2620 Albertslund.

3. Det afgøres ved fire årlige bevillingsmøder, om der kan ydes tilskud, eller om der først skal indhentes yderligere oplysninger. Et evt. helt eller delvist afslag kan ankes til Kommunalbestyrelsen.

4. Tilskud kan gives som kontant tilskud eller som underskudsgaranti. Kommunen yder ved underskudsgaranti højst garantiens maksimum.

5. Der ydes normalt ikke tilskud til løbende driftsudgifter eller lønninger.

6. Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen. Sker der væsentlig ændringer skal dette godkendes inden iværksættelsen.

7. Efter projektforløbets afslutning indsendes et regnskab og en kort beskrivelse af forløbet som dokumentation. 

Ansøgningsfrister

Der er fastlagt 4 ansøgningsrunder i 2017 og fristerne er: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november. I visse tilfælde kan en ansøgning behandles før fristen.

Ansøgningsskema

Du kan udfylde ANSØGNINGSSKEMAET (word-format) og fremsende det per mail til albertslund@albertslund.dk eller udskrive skemaet og sende det med almindelig post til:

Albertslund Kommune
Børn, Sundhed & Velfærd
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
att.: Kathrine Bjerring Ho