Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Albertslund Kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde og fremme borgeres engagement i hjælpen af andre borgere.


Kommunen støtter arbejdet gennem økonomisk tilskud, rådgivning og et tættere samspil mellem de frivillige aktiviteter og kommunale tilbud på de sociale og sundhedsmæssige områder.

Det frivillige arbejde:

  • udføres uden at nogen kan stille krav om det, dvs. uden formelle forpligtigelser,
  • er ikke lønnet,
  • udføres for andre end familie og slægt,
  • er til gavn for mennesker med særlige behov,
  • gennemføres inden for rammerne af en organisation, en forening eller et projekt.

Formål

Frivilligt socialt arbejde har til formål at løse eller forebygge sociale eller sundhedsmæssige problemer i forhold til adfærd, forsørgelse eller omsorg - for eksempel gennem netværksskabende aktiviteter eller sundhedsfremmende initiativer.

Indsatserne skal være til gavn for albertslundborgere med særlige behov.

Se iøvrigt mere om frivilligt socialt arbejde på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside www.frivillighed.dk/ og på Frivilligrådets hjemmeside www.frivilligraadet.dk

Tidligere bevillinger og afslag
Se hvilke foreninger, der har fået tilskud fra §18-puljen i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015.