Landsforeningen for voldsramte kvinder

I Albertslund Kommune der der et Frivilligcenter, der er den centrale indgang til det frivillige sociale arbejde - hvad enten du ønsker at benytte dig af et tilbud, eller gerne vil hjælpe andre. Frivilligcentret er samlingssted og knudepunkt for det frivillige sociale arbejde, og arbejder for at støtte og udvikle den frivillige sociale indsats i Albertslund Kommune.


Landsforeningen for voldsramte kvinder er et tilbud til voldsramte kvinder og deres børn. Foreningen ønsker at skabe et forum og netværk, hvor den voldsramte kan mødes med ligestillede under uforpligtende forhold. Samtidig ønsker foreningen at medvirke til at styrke forældrerollen og bevidstheden om, hvor vigtigt det er at holde fokus på sine egne og børnenes behov.

I foreningen kan man helt anonymt dele tanker, følelser og oplevelser med hinanden. Den gensidige genkendelse mindsker følelsen af ensomhed og isolation, og det bliver naturligt at sætte ord på sine oplevelser.

Vil du vide mere?

Kontakt:

Sanne Graffe
Tlf. 60 14 01 01
Mail: sanne@email.dk