Høreforeningen i Albertslund

I Albertslund Kommune der der et Frivilligcenter, der er den centrale indgang til det frivillige sociale arbejde - hvad enten du ønsker at benytte dig af et tilbud, eller gerne vil hjælpe andre. Frivilligcentret er samlingssted og knudepunkt for det frivillige sociale arbejde, og arbejder for at støtte og udvikle den frivillige sociale indsats i Albertslund Kommune.


Høreforeningen i Albertslund er en lokalafdeling af den landsdækkende forening Høreforeningen, som yder støtte til høreskadede og hørehandicappede. Høreforeningen arbejder for at forbedre vilkårene for mennesker med høreproblemer.

Læs mere på www.hoereforeningen.dk

Vil du vide mere?

Kontakt:

Anna Vita Ross
Mail: albertslund@hoereforeningen.dk