Læs om frivilligt socialt arbejde.

Det er muligt at finde svar på, hvad frivilligt socialt arbejde er og hvilke retningslinier, der er for at søge om tilskud til aktiviteter og arrangementer. Klik på "Tilskud til frivilligt socialt arbejde", og find ansøgningsskema og ansøgningsfrister. Derudover kan du læse om Frivilligcenter Albertslund, som er et samlingssted og knudepunkt for de frivillige sociale foreninger i Albertslund Kommune.


Kommunen støtter arbejdet gennem økonomisk tilskud, rådgivning og et tættere samspil mellem de frivillige aktiviteter og kommunale tilbud på de sociale og sundhedsmæssige områder.

Det frivillige arbejde:

 • udføres uden at nogen kan stille krav om det, dvs. uden formelle forpligtigelser,
 • er ikke lønnet,
 • udføres for andre end familie og slægt,
 • er til gavn for mennesker med særlige behov,
 • gennemføres inden for rammerne af en organisation, en forening eller et projekt.

Formål

Frivilligt socialt arbejde har til formål at løse eller forebygge sociale eller sundhedsmæssige problemer i forhold til adfærd, forsørgelse eller omsorg - for eksempel gennem netværksskabende aktiviteter eller sundhedsfremmende initiativer.

Indsatserne skal være til gavn for albertslundborgere med særlige behov.

Se iøvrigt mere om frivilligt socialt arbejde på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside www.frivillighed.dk/ og på Frivilligrådets hjemmeside www.frivilligraadet.dk

Tidligere bevillinger og afslag
Se hvilke foreninger, der har fået tilskud fra §18-puljen i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015.

For at opnå økonomisk støtte er det et lovkrav, at de frivillige udgør en afgørende del af arbejdskraften ved en aktivitets gennemførelse.

Arrangørerne kan såvel være en forening som en kreds af borgere på mindst fem personer.

Flere oplysninger og råd i projektudformningen fås hos Kathrine Bjerring Ho, tlf. 23 24 29 37.

Retningslinier for tilskud:

1. Ansøgeren ( foreninger/grupper) skal have sit virke i Albertslund Kommune og initiativet skal være rettet mod kommunens borgere.

2. Ansøgningen skal være skriftlig, og de enkelte punkter i ansøgningsskemaet skal besvares. Ansøgningsskemaet kan downloades her på siden eller udleveres efter aftale af Kathrine Bjerring Ho i Sundhedshuset, Skolegangen 1, 2620 Albertslund.

3. Det afgøres ved fire årlige bevillingsmøder, om der kan ydes tilskud, eller om der først skal indhentes yderligere oplysninger. Et evt. helt eller delvist afslag kan ankes til Kommunalbestyrelsen.

4. Tilskud kan gives som kontant tilskud eller som underskudsgaranti. Kommunen yder ved underskudsgaranti højst garantiens maksimum.

5. Der ydes normalt ikke tilskud til løbende driftsudgifter eller lønninger.

6. Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen. Sker der væsentlig ændringer skal dette godkendes inden iværksættelsen.

7. Efter projektforløbets afslutning indsendes et regnskab og en kort beskrivelse af forløbet som dokumentation. 

Ansøgningsfrister

Der er fastlagt 4 ansøgningsrunder i 2017 og fristerne er: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november. I visse tilfælde kan en ansøgning behandles før fristen.

Ansøgningsskema

Du kan udfylde ANSØGNINGSSKEMAET (word-format) og fremsende det per mail til albertslund@albertslund.dk eller udskrive skemaet og sende det med almindelig post til:

Albertslund Kommune
Børn, Sundhed & Velfærd
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
att.: Kathrine Bjerring Ho

Frivilligcenter Albertslund 

Frivilligcenter Albertslund danner ramme for støtte og udvikling af det frivillige sociale arbejde i kommunen, og drives af en frivillige forening. Frivilligcentret retter sig både mod borgere og foreninger.

Til foreninger: 

 • Konsulentbistand og rådgivning til både etablerede og nye foreninger og projekter
 • Adgang til mødelokaler, kopimaskine og computere
 • Adgang til kurser, temadage og netværksarrangementer
 • - og meget andet

Til borgere: 

 • Overblik over de frivillige sociale foreningers tilbud den sociale vejviser
 • Overblik over mulighederne for at blive frivillig
 • - og meget andet, herunder Frivilligcentrets egne projekter:

- Selvhjælpsgrupper (samtale- og aktivitetsgrupper om mange forskellige emner)
- Bisidder-korps (tilbud om at få en gratis bisidder med til svære samtaler/møder)
- Café Ovenpå (en åben café med fokus på netværk og hyggeligt samvær)
og
- En anden snak (individuelle samtaler med psykolog/psykoterapeut)

Du er altid velkommen til at kontakte Frivilligcentret, hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil vide mere.

Kontakt: 

Frivilligcenter Albertslund
Bygangen 25, 1. sal
2620 Albertslund
selvhjaelpfc2620@gmail.com
Tlf. 43 68 71 64 - mobil 27 78 97 93

Frivilligcentret har åbent mandag, onsdag og fredag kl. 10-13 og efter telefonisk aftale med koordinator tirsdage og torsdage .

Støt Albertslund Frivilligcenter
Er du interesseret i at støtte udviklingen af Albertslund Frivilligcenter? Du kan blive medlem af Foreningen Albertslund Frivilligcenter for 25/50 kr. (enkeltperson/forening) om året - og dermed være med til at sikre Frivilligcentrets fortsatte eksistens og gennemslagskraft. Konto i Nordea: reg.nr 2410 konto nr. 3490-356-176.
For yderligere information, kontakt bestyrelsesformand Carsten Wittus på tlf. 43 64 04 61 eller mail wittus@4syd.dk .

Vil du vide mere? 
Læs mere om Frivilligcentret og de frivillige sociale foreninger i Albertslund Kommune på Frivilligcentrets hjemmeside:

Frivilligcenteralbertslund.dk

Frivillige sociale foreninger i Albertslund Kommune: 

Se også den sociale vejviser