Haludvidelse på Stadion

Kommunalbestyrelsen har besluttet af udvide Albertslund Stadion med en tredje hal. På budgetaftalen er der afsat ca. 30 mio. kr. til projektet.


Af budgetaftalen fremgår det, at bevægelse og motion har udviklet sig markant siden stadionområdet blev til. For at sikre mulighed for at familier kan dyrke motion sammen, øge det samlede facilitetsudbud, øge muligheden for at byens seniorer kan bevæge sig og leve sundere længere, skal faciliteterne på stadion udvides.

Når udvidelsen af stadionkapaciteten er gennemført forventes Toftekær- og Hyldagerhallerne udfaset af driften.

Kommunalbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at borgere og foreninger bliver involveret i arbejdet med processen omkring etableringen af den tredje hal. Arbejdsgruppen er nedsat under Idrætsrådet.
Første skridt i processen var en brugerinddragelsesproces, som skal danne grundlaget for projekteringen af hallen.

I processen omkring stadionudvidelsen hentes der inspiration i det tidligere Idrætsråds vision for et komplet stadionkomplekset. Se nedenfor. 

Resultatet af brugerinddragelsen vil blive forelagt Idrætsrådet, Miljø & Byudvalget og Kultur & Fritids-udvalget. 

Nedenfor kan ses et eksempel på en hal, som er lagt i det byggefelt lokalplanen for Stadion giver mulighed for, at der kan bygges på.

 

Idrætsrådets vision

Eksempel på hal 

Eksempel på hal

 

Den 27. september blev der afholdt et borgermøde om haludvidelsen på Stadion.
Forud for mødet kunne foreninger og borgere sende input med ønsker til, hvad haludvidelsen skal indeholde og kunne.

Læs foreningers- og borgeres input:

AIF Gymnastik

AIF Badminton

AIF Bordtennis

AIF Senioridræt

AIF Fodbold

AIF Tennis

Albertslund Fægteklub

 AIF Håndbold

HIC

Morten Michaelsen

Bjarke Juul

 Dennis Elo Werner