Kontanthjælp

Du kan søge om kontanthjælp i kommunen, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie.


For at modtage kontanthjælp skal du:

  • have været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • ikke have formue eller andre indtægter

Hvis du ikke har boet i Danmark i syv af de sidste otte år, gælder der regler, som kan betyde, at du i stedet for kontanthjælp vil modtage integrationsydelse.

Du skal henvende dig personligt i Jobcentret senest den første dag, du er uden forsørgelse.

Du kan også søge om kontanthjælp via Jobnet. Her er det vigtigt at du tilmelder dig som kontanthjælpsansøger. Du skal henvende dig i Jobcentrets første åbningsdag efter du har tilmeldt dig, ellers gælder din tilmelding ikke.

I Jobcentret vil du få en tid til en visitationssamtale, hvor der vil blive taget stilling til det fremtidige forløb i Jobcentret.