Kontanthjælp

Du kan søge om kontanthjælp i kommunen, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie.


For at modtage kontanthjælp skal du:

  • have været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • ikke have formue eller andre indtægter

Hvis du ikke har boet i Danmark i ni af de sidste ti år, gælder der regler, som kan betyde, at du i stedet for kontanthjælp vil modtage integrationsydelse. Hvis du modtager integrationsydelse, kan du søge danskbonus, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2 eller en højere prøve (f.eks. Folkeskolens afgangsprøve). Danskbonus er et månedligt tillæg til integrationsydelsen på 1506 kr. og kan gives i max. 6 måneder. Der kan kun opnås ret til danskbonus en gang. Du skal selv søge om danskbonus. Du kan udfylde denne ansøgning og sende den til jobcenter@albertslund.dk

Du skal henvende dig personligt i Jobcentret senest den første dag, du er uden forsørgelse.

Du kan også søge om kontanthjælp via Jobnet. Her er det vigtigt at du tilmelder dig som kontanthjælpsansøger. Du skal henvende dig i Jobcentrets første åbningsdag efter du har tilmeldt dig, ellers gælder din tilmelding ikke.

I Jobcentret vil du få en tid til en visitationssamtale, hvor der vil blive taget stilling til det fremtidige forløb i Jobcentret.