Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge udviklingshæmmede og unge med andre særlige behov


Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Formål

Målet med uddannelsen er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen udgør således et springbræt til voksentilværelsen og er dermed ikke blot en videreførelse af undervisningen i folkeskolen.

Indhold og uddannelsessteder

Uddannelsen planlægges individuelt, og tilrettelægges ud fra den enkeltes forudsætninger, behov og ønsker. Uddannelsen indeholder praktik.

Uddannelsen foregår normalt på skoler og institutioner nær Albertslund.

Optagelse på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Interesserede unge skal kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning – Vestegnen (UU). UU afklarer om den unge er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse. UU udarbejder indstillingen til uddannelsen i samarbejde med den unge og forældre. Det er kommunen som træffer afgørelse om den unge er i målgruppen for uddannelsen. I Albertslund tilstræbes det, at påbegyndelsen af STU følger de andre ungdomsuddannelsers start.

Kvalitetsstandarder for STU

Har du spørgsmål eller mangler du yderligere information om STU i Albertslund, skal du rette henvendelse til området for voksne med særlige behov på telefonnummer 43 68 65 38.