Vil du være mentor for en ung?

Vi leder efter dig der har lyst og overskud til at være frivillig mentor for unge der har brug for støtte til at få en bedre fremtid


Frivillige mentorer - Albertslund Kommune

Hvad betyder det at være frivillig mentor og hvorfor skal jeg vælge det?

Du skal blive frivillig mentor, hvis du har lyst til at give dine livserfaringer videre og har lyst til at bruge dine ressourcer til gavn for unge, som har brug for det.

Som frivillig mentor får du ikke kun glæden ved at gøre en forskel for unge i Albertslund. Du får også styrket dit CV og dine personlige kompetencer, og du bliver en del af et socialt og fagligt netværk med andre frivillige mentorer.

Du agerer som rollemodel for den unge, og kan give den unge støtte og vejledning på vejen mod eller under uddannelse/beskæftigelse.

 

Frivillige mentorer erstatter ikke det professionelle arbejde!
Når vi involverer civilsamfundet, er det ikke udtryk for, at vi har til hensigt at løse kommunale opgaver med frivillige hænder. Den lønnede arbejdskraft er ansat i kraft af faglige kvalifikationer, mens frivillige mentorer antages på baggrund af personlige kompetencer og ønsket om at gøre en forskel af et godt hjerte.

Frivillige mentorer kan kommunikere med de unge på en anden måde. De er ikke en del af systemet, og der er ingen myndighedsrelation. Samværet med en frivillig mentor er et frirum, hvor den unge kan tale fortroligt om personlige emner - menneske til menneske. Samtidig åbner de frivillige mentorer for andre måder at se livet på.

Den frivillige mentorordning er et supplement til den professionelle indsats. Et supplement med fokus på den nære personlige relation.

 

Hvem skal jeg være frivillig mentor for?

Du skal være mentor for :

  • Unge i alderen 15-29 år som har brug for støtte og vejledning før eller under uddannelse
  • Unge som har en ambition om at komme i uddannelse, men har svært ved at se "vejen dertil"
  • Unge som skal eller er i beskæftigelse, og som har brug for støtte og motivation til fastholdelse
  • Unge som har udfordringer med at finde sig til rette i hverdagen, og ofte kun har en eller ganske få personer i deres netværk at støtte sig til.

Konkret hjælper du med:

  • at løfte motivationen i forhold til uddannelse eller beskæftigelse
  • at øge den unges selvværd og troen på egne evner
  • at skabe bedre sammenhæng til uddannelse eller job i hverdagen
  • at klare hverdagens udfordringer bedre.

Hvad forventes der af mig som frivillig mentor?

Vi forventer, at du har erfaringer fra uddannelses området og/eller arbejdsmarkedet, så du ved, hvilke kompetencer der er vigtige at udvikle hos de unge.

Det er vigtigt at du er tålmodig, lyttende, motiverende, anerkendende og kan støtte den unge i at reflekterer over egne handlemuligheder. 

Du skal forvente at bruge ca. 1 time ugentligt med den unge i minimum ½ år.

 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil være frivillig mentor?

Hvis du vil høre mere om mentorkorpset eller være frivillig mentor for en ung i Albertslund Kommune, så skal du kontakte mentorkoordinator Tülay Dogan på telefon 4368 7456 eller 2025 7343. Du kan også sende en mail til frivilligmentor@albertslund.dk.