Repatriering

Hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland og ikke selv har økonomiske midler til det, er der mulighed for støtte til repatriering.


Repatriering er for både flygtninge og indvandrere. Hvis du er indvandrer, skal du enten være familiesammenført, som har været i Danmark i mere end 5 år eller du skal have haft opholdstilladelse fra før 1983 (gæstearbejder) eller være efterkommer af gæstearbejdere.
Du må ikke være dansk statsborger. Hvis du har dobbelt statsborgerskab kan du dog frasige dig det danske statsborgerskab. Du må heller ikke være  EU-statsborger eller familiesammenført via EU-reglerne. Gennemgang af reglerne om repatriering findes på Udlændingeministeriets hjemmeside.

Der kan gives tre slags støtte til repatriering
• Etablering: Et fast beløb til etablering i hjemlandet.
• Flytteomkostninger: Betaling af konkrete udgifter til flytning, sygeforsikring, medicin og evt. skolegang.
• Forsørgelse: Erhvervsaktive kan evt. få støtte til køb af erhvervsudstyr til brug i hjemlandet. Personer over 55 år kan evt. få reintegrationsbistand. Et månedligt beløb i enten 5 år eller livslangt.

Se oplysning om reglerne og de aktuelle beløb hos Dansk Flygtningehjælp flygtning.dk/atvendehjem
Det er også Dansk Flygtningehjælp, der tager den første individuelle samtale med dig, hvis du overvejer at flytte tilbage til dit hjemland. Du kan ringe til Dansk Flygtningehjælp på 33735000.

Fra 1. marts 2019 er der indført nye regler for ledige, som ønsker at repatriere. Du kan bruge beskæftigelsestilbuddene til at forberede repatriering. Dvs. du kan få opkvalificering, som vil gavne dig i dit hjemland og du kan beholde din ydelse på en kortere forberedende rejse til hjemlandet. Repatriering skal altid aftales i samarbejde med Dansk Flygtningehjælps vejledning og din rådgiver i kommunen.

Se informationsark om repatriering.